ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟ 61% ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΑΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ…

by on 29 November 2019

Εκπρόθεσμα πληρώνει το 61% των Ελλήνων τουλάχιστον έναν λογαριασμό τους τελευταίους 12 μήνες, γεγονός που στις επτά από τις 10 περιπτώσεις είναι σύνηθες και όχι ατυχής συγκυρία. Μάλιστα, αρκετοί πληρώνουν τους λογαριασμούς τους, εμπρόθεσμα ή μη, με δανεικά κυρίως από φίλους.

Αυτό προκύπτει από τα συμπεράσματα της Ετήσιας Εκθεσης Πληρωμών των Καταναλωτών (European Consumer Payment Report 2019 – ECPR) που διενήργησε η σουηδική εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων Intrum στην Ελλάδα και σε ακόμη 23 ευρωπαϊκές χώρες, σε δείγμα 24.000 καταναλωτών.

Τα στοιχεία της έκθεσης είναι ανησυχητικά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο καθώς δείχνουν επιστροφή των καταναλωτών στον υπερδανεισμό, τάση που ευνοεί σημαντικά η εύκολη πρόσβαση σε πιστωτικές κάρτες και δάνεια που παρέχει πλέον η τεχνολογία, μέσω –για παράδειγμα– μερικών απλών κινήσεων στο κινητό τηλέφωνο (σε smartphone).

Η αρνητική πρωτιά των Ελλήνων

Σύμφωνα με την έκθεση της Intrum, το 61% των Ελλήνων καθυστέρησε να πληρώσει τουλάχιστον έναν λογαριασμό τους τελευταίους 12 μήνες, ποσοστό υψηλότερο από τις 24 χώρες που εξετάζει η έρευνα και σχεδόν διπλάσιο από το μέσο ποσοστό στην Ευρώπη (33%).

Περαιτέρω, το 68% εκείνων που δεν πλήρωσαν εμπρόθεσμα έναν λογαριασμό το κάνει σε τακτική βάση, ποσοστό που είναι επίσης το υψηλότερο μεταξύ των 24 χωρών. Το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρώπη είναι 47%.

Ακόμα μία αρνητική πρωτιά είναι το γεγονός ότι στην Ελλάδα καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό, 40% έναντι 24% που είναι ο μέσος ευρωπαϊκός όρος, αυτών που έχουν δανειστεί χρήματα ή έχουν φτάσει την πιστωτική τους κάρτα στο όριό της.

Άγνωστες λέξεις οι βασικοί οικονομικοί όροι

Η κατανόηση βασικών οικονομικών όρων αποτελεί ακόμα ένα μελανό σημείο στις επιδόσεις των Ελλήνων καταναλωτών. Το 48%, ποσοστό που αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο στις 24 ευρωπαϊκές χώρες, δεν μπορεί να κατανοήσει και να συνδυάσει οικονομικούς όρους όπως είναι ο προϋπολογισμός, το επιτόκιο, η πιστοληπτική ικανότητα, κυμαινόμενο επιτόκιο και πληθωρισμός, όπως αναφέρει η έκθεση σύμφωνα με την kathimerini.gr.

Το γεγονός λοιπόν ότι η Ελλάδα κατατάσσεται στην τελευταία θέση του Δείκτη Οικονομικής Ευημερίας που ενέταξε για πρώτη φορά φέτος στην έκθεσή της η Intrum, δεν είναι τυχαίο.

Σε μια κλίμακα από το 1 έως το 10 (όπου το 10 είναι η βέλτιστη επίδοση), η Ελλάδα βαθμολογείται με 5,30. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Γερμανία με βαθμολογία 6,89.