ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

by on 11 Σεπτεμβρίου 2017

Κατόπιν της σχετικής αίτησής μας, οι αντιρρήσεις κατά της 39216/1659/11-5-2017 Πρ. Χαρακτηρισμού Δασάρχη Πειραιά θα συζητηθούν στη συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής στις 13/9/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9,30 π.μ., στην έδρα της Επιτροπής στην οδό Αγίου Διονυσίου  5,   3ος  όροφος, στον Πειραιά.

Η συνεδρίαση αυτή είναι εξαιρετικά κρίσιμη με δεδομένο ότι ο δασάρχης Πειραιά έχει κηρύξει δάσος 37 στρ. , τα οποία αμφισβητεί δικαστικά το ΤΑΙΠΕΔ , ενώ η Επιτροπή Αγώνα για το Ελληνικό ισχυρίζεται ότι είναι προστατευόμενες δασικές εκτάσεις επιπλέον 400 στρ. 

Παρακαλούμε θερμά για την παρουσία σας ώστε να δώσουμε τη μεγάλη μάχη του Ελληνικού  απέναντι σε πανίσχυρους αντιπάλους που μας πολεμούν με όλα τα αθέμιτα μέσα.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΑΓΩΝΑ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ  ΠΑΡΚΟ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Be the first to comment!
 
Leave a reply »