ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΛΑΙΝΕ ΟΙ ΡΕΓΓΕΣ…

by on 17 June 2014

Χάζευα στην TV και να τσούπ, πετάγεται η διαφήμιση. «ΔΩΡΟ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ HELLENIC SEAWAYS». Κάθε συνδρομητής COSMOTE στέλνοντας κενό SMS στο …….. (€ 0,50/SMS), θα λαμβάνει έναν μοναδικό ψηφιακό κωδικό τον οποίο θα εξαργυρώνει…. και μπλα μπλα μπλα. Ρε πούστη λεω, δεν είναι δυνατόν. Τέτοιο θράσος;

Να δούμε τι λέει ο ορκωτός για την χρήση του 13;

Έµφαση Θέµατος

Εφιστούµε τη προσοχή σας στη σηµείωση 2.2 επί των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων όπου αναφέρεται στη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας του Οµίλου και της Εταιρείας δεδοµένων των ζηµιών του Οµίλου και της Εταιρείας για τη χρήση 2013 και του γεγονότος ότι οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις είναι σηµαντικά µεγαλύτερες από το κυκλοφορούν ενεργητικό. Ειδικότερα, ο Όµιλος για τη χρήση 2013 παρουσίασε ζηµιές µετά από φόρους ποσού € 52,8 εκατ. έναντι € 34,9 εκατ. τη χρήση 2012 και αντίστοιχα η Εταιρεία παρουσίασε ζηµιές € 49,0 εκατ. για τη χρήση 2013 έναντι € 29,1 εκατ. για τη χρήση 2012. Επίσης µέρος των µακροπρόθεσµων δανείων της 31.12.2013 εµφανίζεται στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις δεδοµένου ότι δεν πληρούνταν οι όροι των σχετικών δανειακών συµβάσεων όσον αφορά στην εξυπηρέτηση των δανείων. Ως συνέπεια της αναταξινόµησης των µακροπρόθεσµων δανείων, το σύνολο των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων του Οµίλου στις 31.12.2013 ανερχόταν σε € 192,7 εκατ. (Εταιρεία: € 188,9 εκατ)., ενώ το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ανερχόταν σε € 21,8 εκατ (Εταιρεία: € 28,2 εκατ). Οι παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που µπορεί να εγείρει σηµαντική αµφιβολία για την ικανότητα του Οµίλου και τη Εταιρείας να συνεχίσουν οµαλά τη δραστηριότητα τους……

Αυτά είδε ο ορκωτός. Αυτά που έχει δει το lobbystas, άλλη μέρα. Η εταιρία σκίζει. Απλά, κάποιος καλός κυριούλης πρέπει να ρίξει πολλά εκατομμύρια γιατί αλλιώς κάνει μπαμ μπουμ. Έτσι δεν λέει ο ορκωτός; Που είναι τα εκατομμύρια και ο κυριούλης οεο οεο; Έχει ο θεός.

Ψάχνω να βρω τους όρους που διέπουν το διαφημιστικό πακέτο. Η Cosmote δεν διαβάζει ισολογισμούς.

Η Εταιρεία θα διαθέτει εισιτήρια στα πλαίσια της παρούσας προσφοράς για τα κάτωθι δρομολόγια.

Η προσφορά της Εταιρείας θα διέπεται επιπλέον από τους ακόλουθους όρους:

1. Τα δωρεάν εισιτήρια επιστροφής της προσφοράς θα παρέχονται στους επιβάτες /συνδρομητές της COSMOTE που αγοράζουν ταυτόχρονα τα εισιτήρια της αναχώρησης για τους προορισμούς που έχει ορίσει η εταιρεία ότι ισχύει η προσφορά

2. Τα δωρεάν εισιτήρια επιστροφής της προσφοράς ισχύουν στην Οικονομική θέση, για περιορισμένο αριθμό θέσεων και συγκεκριμένα δρομολόγια επιστροφής.

3. Οι επιβάτες/συνδρομητές της COSMOTE θα μπορούν στέλνοντας κενό SMS στο …… (€0,50/SMS) να λαμβάνουν έναν μοναδικό ψηφιακό κωδικό με τον οποίο θα πραγματοποιούν αγορά εισιτηρίων για το πρόγραμμα της προσφοράς : α) μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της εταιρείας στο τηλ. 210 41……. με την χρήση πιστωτικής κάρτας, οι επιβάτες/συνδρομητές της COSMOTE θα παραλαμβάνουν έναν μοναδικό 10ψήφιο κωδικό κράτησης για το ταξίδι τους, β) στο κεντρικό εκδοτήριο της Hellenic Seaways (…….., Πειραιάς)……

10. Ημερομηνίες που εξαιρούνται από την προσφορά: 18/8 έως 25/8.

Πρώτο συμπέρασμα. Εισπράττει η Cosmote άμεσα και ζεστό παραδάκι. Δεύτερο. Η διαφήμιση είναι παραπλανητική γιατί απλά λέει (όχι στην TV αλλά στους όρους) ότι «για τους προορισμούς που έχει ορίσει η εταιρεία ότι ισχύει η προσφορά» και «Τα δωρεάν εισιτήρια επιστροφής της προσφοράς ισχύουν στην Οικονομική θέση, για περιορισμένο αριθμό θέσεων και συγκεκριμένα δρομολόγια επιστροφής». Τρίτον. Τι κερδίζει η  HELLENIC SEAWAYS; Πληρότητα θέσεων. Μόνο αυτό. Προφανέστατε έχει σκοπό κάπου να το χρησιμοποιήσει στη λήξη της σαιζόν. Στις τράπεζες; Στο Υπουργείο; (άγονες γραμμές κ.τ.λ). Εν πάσει περιπτώσει όπου θέλει.

Και εγώ ρωτώ. Ποιος θα βάλει τα εκατομμύρια; (που λέει ο ορκωτός) Με αυτόν τον τρόπο θα έρθουν τα εκατομμύρια;

Αγαπητοί κύριοι (Στρίντζης Γεράσιμος, Πρόεδρος – Αγαπητός Αντώνιος Α’ Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος) είναι να σας κλαίνε οι ρέγγες. Μαζί με την εκλεκτή παρέα σας, τον τραπεζίτη και λοιπούς … «θαλασσόλυκους».