ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΧΡΕΟΣ …

by on 31 December 2011
«Η εμπλοκή του ΔΝΤ μπορεί να συνοδευτεί από μια απώλεια κυριαρχίας που θα απειλήσει ακόμη περισσότερο το μέλλον της Ευρώπης από μια καταστροφική έκρηξη της ευρωζώνης», αναφέρει στο κύριο άρθρο της η εφημερίδα “Λιμπερασιόν”. Όπως

σημειώνει: «Η εμμονή του ζεύγους Μερκ-οζί στη δημοσιονομική πειθαρχία στηρίζεται σε λανθασμένη διάγνωση». Στο επίκεντρο βρίσκεται και η Ελλάδα, για την οποία η εφημερίδα υπογραμμίζει ότι: «Όπως δείχνει η συγκεκριμένη περίπτωση, ύστερα από 4ετή ύφεση, το ελληνικό χρέος σχεδόν διπλασιάστηκε. Μακροπρόθεσμα, η πολιτική αυτή θα αποδεικνυόταν ανεφάρμοστη». Η εφημερίδα σημειώνει ότι: Από την αρχή, η εμπλοκή του ΔΝΤ στην κρίση του ευρώ πολεμήθηκε – και ορθώς – από την ΕΚΤ, αφού θεωρήθηκε ότι απειλεί την κυριαρχία της Ευρώπης. Επιβλήθηκε όμως από τη γερμανική κυβέρνηση. Και στην περίπτωση της Ελλάδας, οι εκπρόσωποι του ΔΝΤ ήταν λιγότερο γεράκια από εκείνους της ΕΚΤ και της Κομισιόν.  Παρά ταύτα, η εμπλοκή του ΔΝΤ στην ευρωζώνη, και μάλιστα στη στήριξη της Ιταλίας και της Ισπανίας, θα σήμαινε την επιτροπεία ολόκληρης της ευρωζώνης, και κατά συνέπεια της ευρωπαϊκής ενοποίησης.