ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ (ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ): “Η Airfasttickets. Inc (Η.Π.Α) του Νίκου Κοκλώνη χρωστούσε πάνω από 100.000.000 δολ σε 400 αεροπορικές εταιρείες και σε διάφορους πιστωτές και πωλητές του”…

by on 2 February 2023

Η Airfasttickets. Inc ιδρύθηκε το 2011 από τον Νικόλαο Κοκλώνη, ο οποίος υπηρετούσε ως μοναδικός Οφειλέτης διευθυντής, μοναδικός υπάλληλος και έλεγχος μέτοχος από τη σύστασή της μέχρι περίπου
Δεκέμβριος 2014. Η Airfasttickets. Inc είναι μια εταιρεία του Delaware που είχε την έδρα της στη Νέα Υόρκη και διαχειριζόταν μια πολυεθνική επιχείρηση, μαζί με αρκετές από τις εξ ολοκλήρου ιδιοκτησία της θυγατρικές του εξωτερικού, Fast Group Deutschland AG (Γερμανία), Airfasttickets, Ltd. (Ηνωμένη
Kingdom), Air Fast Tickets Spolka z.o.o. (Πολωνία), Air Fast Tickets Ltd. (Χονγκ Κονγκ) και Fast
Group S.A. (Ελλάδα) (συλλογικά, οι «Θυγατρικές»).

Ο Οφειλέτης χρησιμοποίησε ιδιόκτητο λογισμικό που ανέπτυξε και κατείχε για να βοηθήσει τους καταναλωτές να βρουν χαμηλού κόστους αεροπορικά εισιτήρια εσωτερικού και εξωτερικού. Από αυτή την άποψη, το μοντέλο του οφειλέτη ήταν παρόμοιο με τις υπηρεσίες έκδοσης αεροπορικών εισιτηρίων που παρέχονται από το Expedia.com και άλλα διαδικτυακά ταξιδιωτικά γραφεία. Για να
για να δραστηριοποιηθεί σε αυτόν τον τομέα δραστηριότητας στις διεθνείς αγορές, ο οφειλέτης έπρεπε να είναι διαπιστευμένη από τη Διεθνή Ένωση Αερομεταφορών («IATA»). Η ΙΑΤΑ είναι το εμπόριο ένωση για τις αεροπορικές εταιρείες του κόσμου, που αντιπροσωπεύει περισσότερες από 250 αεροπορικές εταιρείες και περίπου το 85% της συνολικής εναέριας κυκλοφορίας του κόσμου.
Ο οφειλέτης διαχειριζόταν μια πολυεθνική επιχείρηση, μαζί με πολλές από τις εξ ολοκλήρου ιδιοκτησία της ξένες θυγατρικές. Καμία από τις Θυγατρικές δεν είναι οφειλέτης στην περίπτωση αυτή. είχε η Airfasttickets, Ltd ένας διαχειριστής διορισμένος στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Β. Γεγονότα που οδήγησαν στην κατάθεση της παρούσας υπόθεσης κεφαλαίου 11
Μέχρι τον Ιούνιο του 2014, ο οφειλέτης και οι θυγατρικές του έπαυσαν να καταβάλλουν πληρωμή για
πωλήσεις εισιτηρίων στις αεροπορικές εταιρείες. Τον Ιούνιο του 2014, η IATA ανακάλεσε τη διαπίστευση και την άδεια της Airfasttickets συμφωνίες επειδή η Airfasttickets δεν συμμορφώθηκε με τους κανόνες, τους κανονισμούς, τις απαιτήσεις της IATA, και τα πρότυπα διαπίστευσης επειδή, μεταξύ άλλων, δεν καταβάλλει πληρωμή για τις πωλήσεις εισιτηρίων τις αεροπορικές εταιρείες. Την εποχή εκείνη οι συμφωνίες διαπίστευσης και άδειας χρήσης της IATA ανακλήθηκαν και τερματίστηκε, η Airfasttickets ή οι θυγατρικές της οφείλουν πάνω από 70 εκατομμύρια δολάρια σε περισσότερες από 400 αεροπορικές εταιρείες και ο οφειλέτης χρωστούσε περίπου 38,5 εκατομμύρια δολάρια σε διάφορους πιστωτές και πωλητές του. Η IATA ανακάλεσε τις συμφωνίες διαπίστευσης και άδειας χρήσης του οφειλέτη, οι οποίες — για όλες τις προθέσεις και σκοπούς — θέτουν εκτός λειτουργίας τον Οφειλέτη και τις Θυγατρικές, όπως το γνώριζε. Χωρίς ΙΑΤΑ διαπίστευσης, ο οφειλέτης δεν μπορούσε να αγοράσει εισιτήρια στη διεθνή αγορά για μεταπώληση και ως εκ τούτου, δεν είχε τρόπο να κερδίσει χρήματα.

Γεγονότα που οδήγησαν στην κατάθεση αυτής της υπόθεσης κεφαλαίου 11
Μέχρι τον Ιούνιο του 2014, ο οφειλέτης και οι θυγατρικές του έπαυσαν να καταβάλλουν πληρωμή για
πωλήσεις εισιτηρίων στις αεροπορικές εταιρείες. Τον Ιούνιο του 2014, η IATA ανακάλεσε τη διαπίστευση και την άδεια της Airfasttickets συμφωνίες επειδή η Airfasttickets δεν συμμορφώθηκε με τους κανόνες, τους κανονισμούς, τις απαιτήσεις της IATA, και τα πρότυπα διαπίστευσης επειδή, μεταξύ άλλων, δεν καταβάλλει πληρωμή για τις πωλήσεις εισιτηρίων τις αεροπορικές εταιρείες. Την εποχή εκείνη οι συμφωνίες διαπίστευσης και άδειας χρήσης της IATA ανακλήθηκαν και τερματίστηκε, η Airfasttickets ή οι θυγατρικές της οφείλουν πάνω από 70 εκατομμύρια δολάρια σε περισσότερες από 400 αεροπορικές εταιρείες και ο οφειλέτης χρωστούσε περίπου 38,5 εκατομμύρια δολάρια σε διάφορους πιστωτές και πωλητές του.

Συνεχίζεται