ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΕΠΕΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΓΚΟΣ: MASTERCLASS ΤΗΣ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ …

by on 30 January 2012
Αναρωτιέμαι πως μπορεί κάποιος να είναι διευθύνων σε μια χρηματιστηριακή όταν έχει τιμωρηθεί για χειραγώγηση. Αναρωτιέμαι γιατί η Ε.Κ. του επέβαλε πρόσφατα πρόστιμο σύμφωνα με το ν 3340/2005 (πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς – κατάχρηση αγοράς) χωρίς όμως να αναφέρει βάσει ποιων άρθρων του νόμου του επιβλήθει το πρόστιμο. Γιατί το λέω αυτό; Διότι ο Λιάγκος έχει παρελθόν. Διότι ο νόμος είναι αυστηρός σε όσους είναι υπότροποι.

1.  Σε όποιον παραβαίνει την απαγόρευση κατάχρησης της αγοράς, σύμφωνα με τα άρθρα 3 έως 5 και 7, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιβάλλει πρόστιμο ύψους από 10.000 μέχρι 2.000.000 ευρώ. Το ανώτατο όριο μπορεί να τριπλασιασθεί σε περίπτωση υποτροπής.
2. Σε όποιον παραβαίνει τις υποχρεώσεις, που προβλέπονται στα άρθρα 10 έως 18, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιβάλλει έγγραφη επίπληξη ή πρόστιμο ύψους από 3.000 μέχρι 500.000 ευρώ. Το ανώτατο όριο μπορεί να τριπλασιασθεί σε περίπτωση υποτροπής.
Εάν η παράβαση των εν λόγω υποχρεώσεων συνιστά και παράβαση των διατάξεων για την κατάχρηση της αγοράς επισύρει σωρευτικώς τις κυρώσεις που προβλέπονται στη ν προηγούμενη παράγραφο.
  
Τι έχει να μας πει η Πήγασος ΑΕΠΕΥ;

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα μας πει γιατί του έριξε πρόστιμο  10.000 ευρώ όταν ο νόμος είναι ξεκάθαρος για αυτούς που είναι υπότροποι;