ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΣ ΦΠΑ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΕ

by on 10 Δεκέμβριος 2018

Αν η επιχείρησή σας εδρεύει στην ΕΕ, έχετε διαφορετικές υποχρεώσεις ως προς τον ΦΠΑ, ανάλογα με τη χώρα από την οποία πραγματοποιείτε αγορές ή προς την οποία πραγματοποιείτε πωλήσεις και ανάλογα με το αν η συναλλαγή αφορά προϊόντα ή υπηρεσίες.

Για παράδειγμα, αν πωλείτε ένα προϊόν σε επιχείρηση εγγεγραμμένη σε μητρώο ΦΠΑ στην ΕΕ, η οποία δραστηριοποιείται σε άλλη χώρα της ΕΕ, δεν χρεώνετε ΦΠΑ σε αυτή την πώληση. Αν πωλείτε το ίδιο προϊόν σε τελικό καταναλωτή εντός της ΕΕ, ίσως χρειαστεί να χρεώσετε ΦΠΑ με τον συντελεστή που ισχύει στη χώρα του.

Μάθετε περισσότερα για τους κανόνες που ισχύουν στην περίπτωσή σας

Εντός ΕΕ

Πώληση προϊόντων σε επιχειρήσεις που εδρεύουν σε άλλη χώρα της ΕΕ

Αν πωλείτε προϊόντα σε επιχείρηση, και αυτά αποστέλλονται σε άλλη χώρα της ΕΕ, δεν χρεώνετε ΦΠΑ εάν ο πελάτης διαθέτει έγκυρο αριθμό ΦΠΑ που ισχύει στην ΕΕ.

Ελέγξτε αν ο πελάτης σας έχει αριθμό ΦΠΑ που ισχύει στην ΕΕ

Ενδεχομένως να δικαιούστε να εκπέσετε τον ΦΠΑ που καταβάλατε για συναφείς δαπάνες, π.χ., για αγαθά/υπηρεσίες που αγοράσατε ειδικά γι΄ αυτές τις πωλήσεις.

Αν ο πελάτης σας δεν έχει έγκυρο αριθμό ΦΠΑ που ισχύει στην ΕΕ, κατά κανόνα οφείλετε να χρεώσετε ΦΠΑ κατά την πώληση, με τον συντελεστή που ισχύει στη χώρα σας.

Πώληση προϊόντων σε τελικό καταναλωτή σε άλλη χώρα της ΕΕ

Όταν πωλείτε προϊόντα και τα αποστέλλετε σε καταναλωτές σε άλλη χώρα της ΕΕ, κατά κανόνα οφείλετε να εγγράψετε την επιχείρησή σας στη χώρα αυτή και να χρεώνετε ΦΠΑ με τον συντελεστή που ισχύει εκεί – εκτός αν η συνολική αξία των πωλήσεών σας στη συγκεκριμένη χώρα, κατά το αντίστοιχο φορολογικό έτος, είναι κάτω από το όριο που έχει θέσει η ίδια η χώρα.

Πώληση υπηρεσιών σε επιχειρήσεις που εδρεύουν σε άλλη χώρα της ΕΕ

Αν πωλείτε υπηρεσίες σε επιχειρήσεις που εδρεύουν σε άλλη χώρα της ΕΕ, κατά κανόνα δεν οφείλετε να χρεώσετε ΦΠΑ στους πελάτες σας. Για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες, οι πελάτες σας θα καταβάλλουν ΦΠΑ με τον συντελεστή που ισχύει στη χώρα τους (κάνοντας χρήση της αντιστροφής της επιβάρυνσης).

Ενδεχομένως να δικαιούστε να εκπέσετε τον ΦΠΑ που καταβάλατε για συναφείς δαπάνες, π.χ., για αγαθά/υπηρεσίες που αγοράσατε ειδικά γι΄ αυτές τις πωλήσεις.

Πώληση υπηρεσιών σε τελικό καταναλωτή σε άλλη χώρα της ΕΕ

Κατά κανόνα, οφείλετε να χρεώνετε στους πελάτες σας ΦΠΑ με τον συντελεστή που ισχύει στη χώρα σας. Εξαιρούνται οι τηλεπικοινωνιακές, οι ραδιοτηλεοπτικές και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίεςen, οι οποίες πάντα φορολογούνται στη χώρα του πελάτη (εκεί όπου ο ιδιώτης έχει τη μόνιμη διεύθυνσή του ή κατοικεί συνήθως ή όπου έχει εγκατασταθεί άτομο μη υποκείμενο στον φόρο).

Αγορά προϊόντων από άλλη χώρα της ΕΕ

Αν αγοράζετε και παραλαμβάνετε προϊόντα από άλλη χώρα της ΕΕ, για επιχειρηματικούς σκοπούς, πρέπει να δηλώνετε και να καταβάλλετε τον ΦΠΑ επί της συναλλαγής σαν να είχατε πωλήσει εσείς οι ίδιοι τα αγαθά, με τον συντελεστή που ισχύει στη χώρα σας.

Κατά κανόνα μπορείτε να εκπέσετε αυτό το ποσό αργότερα ή κατά την υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ.

Αγορά υπηρεσιών από άλλη χώρα της ΕΕ

Αν αγοράζετε και λαμβάνετε υπηρεσίες για επιχειρηματικούς σκοπούς από άλλη χώρα της ΕΕ , πρέπει να δηλώνετε και να καταβάλλετε τον ΦΠΑ επί της συναλλαγής σαν να είχατε πωλήσει εσείς οι ίδιοι τις υπηρεσίες, με τον συντελεστή που ισχύει στη χώρα σας (με τη διαδικασία αντιστροφής της επιβάρυνσης).

Κατά κανόνα, μπορείτε να εκπέσετε αυτό το ποσό αργότερα ή κατά την υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ.

Εκτός ΕΕ

Πώληση προϊόντων σε πελάτες εκτός ΕΕ

Αν πωλείτε προϊόντα σε πελάτες εκτός ΕΕ, δεν χρεώνετε ΦΠΑ. Ωστόσο, ενδεχομένως να μπορείτε να εκπέσετε τον ΦΠΑ που καταβάλατε για συναφείς δαπάνες, π.χ., για προϊόντα ή υπηρεσίες που αγοράσατε ειδικά γι΄ αυτές τις πωλήσεις.

Πώληση υπηρεσιών σε πελάτες εκτός ΕΕ

Αν πωλείτε υπηρεσίες σε πελάτες εκτός ΕΕ, κατά κανόνα δεν χρεώνετε ΦΠΑ. Ωστόσο, αν η υπηρεσία χρησιμοποιείται σε άλλη χώρα της ΕΕ, η χώρα αυτή μπορεί να αποφασίσει να χρεώσει ΦΠΑ.

Ενδεχομένως να δικαιούστε να εκπέσετε τον ΦΠΑ που καταβάλατε για συναφείς δαπάνες, π.χ., για αγαθά/υπηρεσίες που αγοράσατε ειδικά γι΄ αυτές τις πωλήσεις.

Αγορά προϊόντων από χώρες εκτός ΕΕ

Αν αγοράζετε προϊόντα για επιχειρηματικούς σκοπούς από προμηθευτή που εδρεύει εκτός ΕΕ, πρέπει κατά κανόνα να καταβάλετε ΦΠΑ στο σημείο εισαγωγής.defren

Αν πραγματοποιείτε φορολογητέες πωλήσεις, κατά κανόνα μπορείτε να εκπέσετε αυτό το ποσό αργότερα ή κατά την υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ.

Αγορά υπηρεσιών από χώρες εκτός ΕΕ

Αν λαμβάνετε υπηρεσίες για επιχειρηματικούς σκοπούς από πάροχο που εδρεύει εκτός ΕΕ, πρέπει κατά κανόνα να καταβάλετε ΦΠΑ με τον συντελεστή που ισχύει στη χώρα σας, σαν να είχατε παράσχει εσείς οι ίδιοι την υπηρεσία (με τη διαδικασία αντιστροφής της επιβάρυνσης).

Κατά κανόνα, μπορείτε να εκπέσετε αυτό το ποσό αργότερα ή κατά την υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ.

Be the first to comment!
 
Leave a reply »