ΔΕΥΤΕΡΟ «ΚΟΥΡΕΜΑ» ΓΙΑ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ !

by on 21 Ιανουάριος 2019

Πήγαν να διεκδικήσουν το δίκιο τους και βρέθηκαν για δεύτερη φορά κουρεμένοι. Η απόφαση βγήκε από το Διοικητικό Δικαστήριο για τη συνεκδίκαση 241 προσφυγών κουρεμένων καταθετών, κυρίως της Τράπεζας Κύπρου, εναντίον της Κεντρικής Τράπεζας και του υπουργείου Οικονομικών. Σύμφωνα με την απόφαση που κατέχει ο «Φ», το Δικαστήριο αποφάνθηκε μετά από 6 χρόνια καθυστέρηση και 3-4 αναβολές, ότι είναι αναρμόδιο να εξετάσει τις προσφυγές. Το πιο αξιοσημείωτο όμως είναι ότι όχι μόνο έκρινε το Δικαστήριο ότι δεν είναι αρμόδιο, αλλά τους έβαλε και να πληρώσουν.

Το Δικαστήριο επιδίκασε δικηγορικά έξοδα υπέρ των δικηγόρων της Κεντρικής Τράπεζας και του υπουργού Οικονομικών €1.000 ευρώ για κάθε συνεκδικασθείσα προσφυγή (€500 + €500  αντίστοιχα), δηλαδή σύνολο €241.000. Κι αυτό όχι γιατί το Δικαστήριο εξέτασε τις προσφυγές και τις απέρριψε, αλλά επειδή έκρινε ότι είναι αναρμόδιο. Δηλαδή οι δικηγόροι της Κεντρικής Τράπεζας από τη μια και η Γενική Εισαγγελία από την άλλη, δηλαδή το κράτος, θα εισπράξουν από κουρεμένους καταθέτες από €121.500. Παρόλο ότι δεν έγιναν 241 δίκες, αλλά μόνο μία και μόνο επί της διαδικασίας και που εκδόθηκε ύστερα από 6 χρόνια. Σημειώστε ότι οι 241 θα πληρώσουν και τους δικούς τους δικηγόρους.

Ως αιτιολογικό της απόφασης το Δικαστήριο προέβαλε ότι η πράξη για την οποία έγινε προσφυγή στη Δικαιοσύνη δεν αφορούσε διοικητική πράξη της κυβέρνησης. Για το δικαστήριο είναι σύμβαση μεταξύ ιδιωτών, δηλαδή κουρεμένων και της Τράπεζας Κύπρου.

Οι δικηγόροι των κουρεμένων που έχουν αναλάβει τις προσφυγές αναφέρουν ότι το Δικαστήριο έχει παραβλέψει ότι η Τράπεζα εφάρμοσε πιστά τη διοικητική πράξη του διατάγματος περί εξυγίανσης που υπόγραψε ο υπουργός Οικονομικών και εφάρμοσε η Κεντρική Τράπεζα. 

Στην απόφασή του το Δικαστήριο αναφέρει ότι εν πάση δε περιπτώσει οι αιτητές έχουν τη δυνατότητα, εφόσον δεν ικανοποιούνται από την απόφαση του Δικαστηρίου ως πρωτόδικου, να ζητήσουν αναθεώρηση στο Ανώτατο Δικαστήριο. Επομένως, αναφέρει η απόφαση, δεν παραβιάζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο το δικαίωμα των αιτητών, είτε σε αποτελεσματική πρόσβαση στη Δικαιοσύνη είτε σε δίκαιη δίκη. Επίσης σημειώνεται ότι οι αιτητές μπορούν να προσφύγουν στα πολιτικά δικαστήρια, τα οποία θα κρίνουν τη νομιμότητα της όποιας παράβασης των συμβατικών υποχρεώσεων είτε των τραπεζών είτε του κράτους είτε των ευρωπαϊκών οργάνων και άλλων, με αναφορά τόσο σε συνταγματικές όσο και σε ευρωπαϊκές διαστάσεις. Κατά συνέπεια «καταλήγουμε ότι το Δικαστήριο στερείται δικαιοδοσίας να δικάσει τις παρούσες προσφυγές οι οποίες για αυτό το λόγο κρίνονται στην ολότητα τους ως μη παραδεκτές».

Θεανώ Θειοπούλου  philenews.com

Be the first to comment!
 
Leave a reply »