ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΑΝΕΙΟ-ΓΕΦΥΡΑ ΤΩΝ 7,16 ΔΙΣ € ΑΠΟ ΤΟΝ ESM. ΟΛΑ ΜΑΥΡΑ. ΦΟΒΟYΝΤΑΙ ΜΗΝ ΣΚΑΣΕΙ ΤΟ PONZI SCHEME…

by on 29 July 2015

Του «Αναγνώστη»

Όσο απίστευτο να ακούγεται για το δάνειο-γέφυρα  των 7,16 δις ευρώ από τον ESM, που έλαβε η Ελλάδα, για να ξεχρεώσει την ECB, το IMF και τις υπόλοιπες κεντρικές τράπεζες της Ευρώπης, δεν έχει υπογραφεί καμία δανειακή σύμβαση!!! Παρά την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες, τόσο από την πλευρά των δανειστών όσο και από την Ελλάδα, δεν παρουσιάστηκε κανένα κείμενο δανειακής σύμβασης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε την ανακοίνωση: «Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION on granting short term Union financial assistance to Greece»

 Brussels, 14.7.2015 COM(2015) 357 final 2015/0157 (NLE)

http://www.scribd.com/doc/271645024/Efsm-Request-Formal-Comm#scribd

Στα επτά άρθρα της ανακοίνωση γίνεται αναφορά σε «Loan Agreement and the Memorandum of Understanding» χωρίς όμως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένο κείμενο δανειακής σύμβασης. 

Προφανώς το δάνειο δόθηκε με όρους  μαφίας δηλαδή με «όρκο τιμής».

Αν υπήρχε δανειακή σύμβαση θα έπρεπε να δημοσιοποιηθούν και οι όροι της, δηλαδή, επιτόκιο, ημερομηνία δόσεων, τους όρους του ΜΟU κλπ.

Για τα δάνεια που έχουν συναφθεί με τον EFSF δεν έχει ανακοινωθεί ποτέ το πλήρες κείμενο των δανειακών συμβάσεων με όλα τα παραρτήματα, παρά τις ερωτήσεις στη Βουλή και στην Ευρωβουλή.

Μόνο στους νόμους που έχει ψηφίσει η Ιρλανδική Βουλή, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες για τα δάνεια του EFSF με νούμερα, χωρίς και πάλι όμως να παρουσιάζονται τα πλήρη στοιχεία των συμβάσεων.

Οι λόγοι που δεν δημοσιοποιούνται τα πλήρη κείμενα των δανειακών συμβάσεων είναι:

1)     Για να μην υπάρχει η δυνατότητα να αμφισβητηθεί η νομιμότητα των συμβάσεων, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Τα σχέδια των συμβάσεων που πέρασαν από την ελληνική βουλή δεν έχουν καμία νομική αξία.

2)     Εφόσον οι συμβάσεις είναι μυστικές, θεωρητικά υπάρχει η δυνατότητα να τροποποιηθούν όροι τους και ειδικά κρίσιμα στοιχεία όπως το επιτόκιο ή ρήτρες.

Ειδικά για το δάνειο-γέφυρα σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έχουν γίνει, θα αποτελεί μέρος της δανειακής σύμβασης των 81.7 δις ευρώ που πρόκειται να υπογραφεί τον Αύγουστο από τον ΣΥΡΙΖΑ 2.0

Θα ενσωματωθεί το ποσό των 7,16 δις ευρώ στο δάνειο αυτό. Επίσης τα 10 δις ευρώ που ζήτησε η Κατσέλη για την ανακεφαλαιoποίηση των τραπεζών θα αποτελούν προκαταβολή του δανείου αυτού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 10-7-2015 με θέμα:

 «Greece – Assessment of the Commission, in liaison with the ECB, of the request for stability support in the form of an ESM loan, in compliance with Art 13 of ESM Treaty»,

http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/documents/2015-07-10_greece_art__13_eligibility_assessment_esm_en.pdf

το ποσό των χρημάτων για το νέο δάνειο που απαιτούνται,  προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα:  

Table. Greece financing envelope for new programme

New 3-year ESM programme from the beginning Aug 15-end Jul 18

Gross financing needs 81.7

 Amortisation 33.8

Repayment IMF and BoG loans 2.1

 Interest payments 17.8

Arrears clearance 7.0

Cash buffer for deposit build-up 4.5 Privatisation (-) -2.5

Cash general government primary surplus(-) -6.0

Bank recapitalisation 25.0

Potential Financing sources 7.7

 SMP/ANFA profits 7.7

Financing gap 74.0

Το δάνειο-γέφυρα αποτελεί ουσιαστικά μία από τις μεγαλύτερες διακινήσεις μαύρου χρήματος διεθνώς, με σκοπό να μην σκάσει το σύστημα PONZI με τα δάνεια και τα ομόλογα της Ελλάδας.

Όπως ο Παπαδήμος επιλέχθηκε για να υπογραφεί το «σωτήριο» PSI, o Τσίπρας επιλέχθηκε για να υπογράψει το νέο δάνειο. Ο ίδιος διαρκώς τις τελευταίες ημέρες αναφέρει πως κύριος στόχος του είναι η υπογραφή της νέας δανειακής σύμβασης.

Είναι προφανές πως στο παρασκήνιο έχουν γίνει μυστικές συμφωνίες. Οι συμφωνίες αυτές είναι το κομμάτι στο πάζλ που λείπει, για να εξηγηθεί η ανεξήγητη μεταστροφή μετά το δημοψήφισμα.

Υ.Σ.  Ο Mario και ο Noyer  ξέρoυν τι γίνεται. Θα τους επισκεφτούν η OLAF ή το IRS για την συμμετοχή τους σε σύστημα Ponzi;