ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΝΟΝΙ Η ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΚΤΟΣ PSI …

by on 30 March 2012

Η μη έγκαιρη αποπληρωμή των ελληνικών ομολόγων που διέπονται από ξένο δίκαιο, τα οποία δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων, δεν συνιστά χρεοκοπία, δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup, κ. Juncker. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, “ενημερωθήκαμε πως η αποτυχία της


έγκαιρης πληρωμής των ομολόγων που διέπονται από ξένο δίκαιο και δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα ανταλλαγής δεν συνιστά γεγονός χρεοκοπίας (default)”.”Οι ελληνικές αρχές ανακοίνωσαν ότι παρατείνουν έως τις 4 Απριλίου την περίοδο προσφοράς για τα ομόλογα που διέπονται από ξένο δίκαιο και μπορούν να ανταλλαγούν. Αυτή η απόφαση ελήφθη προκειμένου να δοθεί στους ομολογιούχους μεγαλύτερη δυνατότητα να ανταλλάξουν τα ομόλογα ξένου δικαίου που κατέχουν”, ανέφερε σε σχετική του ανακοίνωση ο κ. Juncker.