ΔΕΗ: ΖΗΜΙΕΣ ΜΟΝΟ ! 148,9 ΕΚΑΤ. (ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ. ΠΟΤΕ ΕΙΠΑΤΕ ΟΤΙ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΝΕΑ ΑΥΞΗΣΗ;)

by on 30 March 2012
Καθαρές ζημίες ύψους 148,9 εκατ. ευρώ εμφάνισε ο όμιλος της ΔΕΗ το 2011, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 769,4 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 48,6% σε σχέση με πέρυσι, ενώ το περιθώριο EBITDA


υποχώρησε σε 14% από 25,8% το 2010. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 5.513,6 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 5,1% σε σχέση με το 2010. Όπως διευκρινίζει η ΔΕΗ, στον κύκλο εργασιών συμπεριλαμβάνεται ποσό 140,6 εκατ. ευρώ που αφορά τη συμμετοχή χρηστών του δικτύου ηλεκτροδότησης για τη σύνδεσή τους. Το αντίστοιχο μέγεθος το 2010 ήταν 194,5 εκατ. ευρώ. Τα προ φόρων αποτελέσματα του 2011 διαμορφώθηκαν σε ζημίες 85,8 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 740,7 εκατ. ευρώ το 2010. Σε σχέση με το 2010, τα προ φόρων αποτελέσματα έχουν επιβαρυνθεί με ζημία ύψους 25,6 εκατ. ευρώ από την απομείωση της αξίας μετοχών του χαρτοφυλακίου της εταιρείας. Εξαιρουμένης της επιβάρυνσης αυτής, οι ζημίες θα είχαν διαμορφωθεί σε 60,2 εκατ. ευρώ. Επιπρόσθετα, η μητρική εταιρεία σχημάτισε μια πρόβλεψη ύψους 83,5 εκατ. ευρώ για την ανακτησιμότητα των απαιτήσεών της από τρίτους προμηθευτές, για δικαιώματα χρήσης δικτύου. Χωρίς και την πρόβλεψη αυτή, ο Όμιλος θα εμφάνιζε προ φόρων κέρδη της τάξεως των 23,3 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι η κερδοφορία των θυγατρικών εταιρειών ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε., καθώς και ο σχηματισμός προβλέψεων για φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις, είχαν σαν αποτέλεσμα την επιβάρυνση των αποτελεσμάτων του Ομίλου με φόρο ύψους 63,1 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά στη συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, αυτή παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη μεταξύ 2011 και 2010 στις 61.834 GWh έναντι 61.817 GWh το 2010. Οι συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών, μειώθηκαν κατά 2.270 GWh (-4,4%), σε 49.317 GWh, ενώ τα αντίστοιχα έσοδα μειώθηκαν κατά 6,8%. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε πως δεν θα διανεμηθεί μέρισμα για τη χρήση 2011.