ΔΑΓΚΩΜΑ 1.500.000 ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ …

by on 31 October 2011
Τεράστια ερωτηματικά δημιουργούνται για τον τρόπο λειτουργίας   της Εθνικής ασφαλιστικής καθώς και την διασφάλιση των πελατών της. Όπως ανακοινώθηκε  εντοπίστηκαν σοβαρές ατασθαλίες στον κλάδο Ζημιών Αυτοκινήτων Εξωτερικού.  Οι συγκεκριμένες έκνομες ενέργειες στις οποίες εμπλέκονται και στελέχη της Εθνικής Ασφαλιστικής, ετέθησαν υπόψη της Ελληνικής Αστυνομίας για τις περαιτέρω, κατά το νόμο, ενέργειές της. Η Εταιρία εκτιμά ότι η ζημία που προκλήθηκε προσεγγίζει τα 1,5 εκατ. € περίπου