Γ. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ: ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ !!!

by on 27 February 2014

ΜΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ , Με ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ 15 ΓΡΑΜΜΕΣ  ΚΑΙ ΕΣΚΑΣΕΣ !!! Απαιτείται….. Απαιτείται…… Απαιτείται……  ΑΛΛΟΙ ΑΠΑΙΤΟΥΝ και εμείς ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ !!! Καλά και τι κάνουμε τόσα χρόνια ήθελα να ξέρω και ακόμα απαιτούνται ΤΑ ΠΑΝΤΑ  !!!!

Απαιτείται : Να μην επιδεινωθεί το κοινωνικοπολιτικό κλίμα από αντιπαραθέσεις και πόλωση !!

Απαιτείται :  ολοκληρωμένη εθνική πολιτική

Απαιτείται :  νέο μοντέλο ανάπτυξης

Απαιτείται : συνέχιση της δημοσιονομικής προσαρμογής για την διατήρηση και την διεύρυνση του πρωτογενούς πλεονάσματος.

Απαιτείται : χαμηλό γραφειοκρατικό κόστος για τις επιχειρήσεις,

Απαιτείται : αποτελεσματικός δημόσιος τομέας

Απαιτείται : σταθερό και ευνοϊκό φορολογικό πλαίσιο

Απαιτείται : εκ βάθρων ανασυγκρότηση του κράτους

Απαιτείται :θεσμικός εκσυγχρονισμός σε τομείς όπως η εκπαίδευση,  υγεία και η απονομή της δικαιοσύνης

Απαιτείται : η διαμόρφωση ενός φορολογικού συστήματος, σταθερού και φιλικού προς την επιχειρηματικότητα, τις επενδύσεις και την εργασία, αλλά αυστηρό απέναντι στη φοροδιαφυγή.

Απαιτείται : το τραπεζικό σύστημα να πρωτοστατήσει, στηρίζοντας αποτελεσματικά την αναδιάρθρωση του επιχειρηματικού τομέα της οικονομίας και ότι οι τράπεζες οφείλουν να συμβάλουν στη δημιουργία του νέου υποδείγματος βιώσιμης ανάπτυξης.

Απαιτείται : οι νέες πιστώσεις να δοθούν σε δυναμικές επιχειρήσεις με υψηλό βαθμό εξωστρέφειας και προοπτικές ανάπτυξης

Απαιτείται : «να μετατρέψουμε την υπό εξέλιξη σταθεροποίηση σε  δυναμική ανάπτυξη πάνω σε στέρεες βάσεις»

Σχόλιο αναγνώστη.