ΓΥΝΑΙΚΑ ΘΥΜΑΣΑΙ ΕΚΕΙΝΑ ΤΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ ΜΕ ΓΗ ΣΤΗ ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ;

by on 4 May 2019

Στις δικαστικές αίθουσες συνεχίζεται το σήριαλ για να τεθεί η ασφαλιστική εταιρεία Olympic Insurance υπό καθεστώς διάλυσης και ο σύμβουλος Αφερεγγυότητας Παύλος Νακούζης να διοριστεί εκκαθαριστής εκ μέρους του Ταμείου Ασφαλιστικών Μηχανοκίνητων Οχημάτων.

Η έκδοση της απόφασης την οποία αιτήθηκε η Έφορος Ασφαλίσεων βρίσκει αντιδράσεις από πιστωτές της εταιρείας οι οποίοι υποστηρίζουν πως η εταιρεία δεν είναι αφερέγγυα όπως υποστηρίζει η Έφορος ενώ διαφωνούν και με τον διορισμό του Π. Νακούζη ως εκκαθαριστή, προκρίνοντας το διορισμό του Κρις Ιακωβίδη.

Από πλευράς Εφόρου Ασφαλίσεων και του Ταμείου υποστηρίζεται πως το 90% των υποχρεώσεων της εταιρείας αφορούν στο Ταμείο άρα έχει το δικαίωμα να επιλέξει αυτό τον εκκαθαριστή της εταιρείας. Από την πλευρά των πιστωτών που αντιτίθενται, υποστηρίζεται πως οι υποχρεώσεις της εταιρείας που σχετίζονται με το Ταμείο Αποζημιώσεων στην Κύπρο δεν ξεπερνούν το 50% που είναι και το σχετικό όριο για να μπορεί να επιλέξει από μόνο του τον εκκαθαριστή.

Τους τελευταίους μήνες έλαβαν χώρα αρκετά επεισόδια στις δικαστικές αίθουσες με έκδοση ενδιάμεσων αποφάσεων και όχι μόνο. Η συνέχεια θα δοθεί στις 9 Μαΐου, με τη δικηγόρο των πιστωτών που αντιδρούν στην εκκαθάριση της εταιρείας και το διορισμό Εκκαθαριστή, Αργεντούλα Ιωάννου, να αντεξετάζει λειτουργό της υπηρεσίας ελέγχου ασφαλιστικών εταιρειών.

Πάντως, όπως διαφαίνεται από την αίτηση που υπέβαλε προς το δικαστήριο η Έφορος Ασφαλίσεων, η Olympic αντιμετώπιζε προβλήματα από το 2013.

Η Olympic έλαβε άδεια ασφαλιστικών εργασιών στο Γενικό Κλάδο το 2000 και ξεκίνησε τις δραστηριότητες της το 2001 με τον κύριο κύκλο εργασιών να είναι στην ασφάλιση μηχανοκίνητων οχημάτων όπου ο τομέας αυτός αποτελούσε το 90% των μεικτών της ασφαλίστρων.

Το 2009 η εταιρεία εξασφάλισε άδεια για ίδρυση υποκαταστήματος στη Βουλγαρία όμως μέχρι το 2011 δεν είχε ασκήσει καθόλου εργασίες. Το 2011 η εταιρεία έκανε αίτηση για επέκταση εργασιών στη Βουλγαρία στον κλάδο μηχανοκίνητων οχημάτων με τον όγκο των εργασιών της για το ίδιο έτος να ανέρχεται σε 9,7 εκατ. ευρώ. Όμως, εντός του 2013 η εταιρεία αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα ρευστότητας με αποτέλεσμα να λαμβάνονται συνέχεια από την Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών (ΥΕΑΕ) παράπονα για μη έγκαιρη αποπληρωμή απαιτήσεων.

Το 2014 και 2015 η εταιρεία συνέχισε να είναι ζημιογόνα. Το 2014 υπέβαλε σχέδιο βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης για αύξηση κεφαλαίου 2 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, το 2015 η εταιρεία παρουσίασε και πάλιν επιπλέον ζημιές με αποτέλεσμα η Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών να ζητήσει επιπλέον αύξηση κεφαλαίου 4,6 εκατ. ευρώ.

Στα τέλη Οκτωβρίου του 2015 η ΥΕΑΕ έλαβε δυο αιτήσεις για απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου από υποψήφιους αγοραστές οι οποίοι στις 30/12/15 μέσω της θυγατρικής εταιρείας Hispakol SA εξαγόρασαν με το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Olympic Insurance Company Ltd να παραχωρείται από τον Έφορο Ασφαλίσεων. Ο νέος μέτοχος της εταιρείας ενίσχυσε την εταιρεία με μια κατάθεση 4,7 εκατ. ευρώ αλλά και μέσω δυο εταιρικών ομολόγων συνολικής αξίας 22,8 εκατ. ευρώ.

Όμως, μέσα στα πλαίσια του οικονομικού ελέγχου της εταιρείας οι ελεγκτές εντόπισαν πως η ασφαλιστική εταιρεία έχρηζε περαιτέρω κεφαλαιακής ενίσχυσης από τα 5 εκατ. ευρώ που υπολογίζονταν αρχικά. Οι αυξημένες κεφαλαιακές απαιτήσεις ήταν αποτέλεσμα των αυξημένων ζημιών κατά 10 εκατ. ευρώ λόγω κυρίως μεγάλης αύξησης στις απαιτήσεις στη Βουλγαρία αλλά και αύξηση των εξόδων της εταιρείας. Ενδεικτικά, η ζημιά του 2015 έφτασε στα 12 εκατ. ευρώ συγκριτικά με ζημιά 1,27 εκατ. ευρώ το 2014.

Μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας εντός του 2016 αποφασίστηκε αύξηση του κεφαλαίου με μεταφορά περιουσιακού στοιχείου 200 εκατ. ευρώ στην εταιρεία χωρίς ωστόσο να δίδονται περαιτέρω λεπτομέρειες. Στις 18/5/2017 η ΥΕΑΕ ζήτησε όπως διενεργηθεί ανεξάρτητος έλεγχος από τους εξωτερικούς ελεγκτές της εταιρείας για τα περιουσιακά της στοιχεία.

Τον Ιούλιο του 2017 η εταιρεία ενημέρωσε την ΥΕΑΕ ότι το ομόλογο αξίας 200 εκατ., ευρώ αντικαταστάθηκε αντί με κυβερνητικό χρεόγραφο της Βραζιλίας με γη στη Δομινικανή Δημοκρατία και ότι τα άλλα δυο χρεόγραφα θα παρέμειναν ως είχαν μέχρι την λήξη τους. Ακολούθως στις 18/8/2017 με επιστολή της προς την ΥΕΑΕ η εταιρεία ενημέρωσε την ΥΕΑΕ πως μετέφερε σε θυγατρική της εταιρείας την Olympic Brasil Seguros ένα κυβερνητικό ομόλογο της Βραζιλίας με αξία 150 εκατ., ευρώ.  Ωστόσο, εξακολουθούσε να υφίσταται η αβεβαιότητα όσο αφορά τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας όπως είναι η γη στη Δομινικανή Δημοκρατία αξίας 24,6 εκατ. ευρώ, κυβερνητικό ομόλογο της Βραζιλίας 150 εκατ. ευρώ και τα δυο εταιρικά ομόλογα της Hispakol SA ύψους 22,8 εκατ. ευρώ.

Οι ελεγκτές και πάλι κατά τον έλεγχο των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας εξέφρασαν ξανά αμφιβολίες ως προς τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας με αποτέλεσμα να αφαιρεθούν περιουσιακά στοιχεία αξίας 211,3 εκατ. ευρώ καθιστώντας την εταιρεία αφερέγγυα. Για το 2017 η εταιρεία κατέγραψε ζημιές 23,8 εκατ. ευρώ. Έτσι, στο τέλος του 2017 τα ελλειμματικά κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονταν σε 117,6 εκατ. ευρώ. Αποτέλεσμα των πιο πάνω η Έφορος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου κοινοποίησε στην εταιρεία την απόφαση της για ανάκληση της άδειας ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών με την έκδοση νέων ασφαλιστηρίων ή την σύναψη ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών συμβάσεων να απαγορεύεται από τις 8/5/2019.

Για την εξακρίβωση και διαπίστωση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας η ΥΕΑΕ απέστειλε στις 6/6/2018 ηλεκτρονικό μήνυμα στις εποπτικές Αρχές της Βραζιλίας για τη γνησιότητα του κυβερνητικού ομολόγου ύψους 150 εκατ. ευρώ με την απάντηση των βραζιλιάνικων Αρχών να είναι πως το κυβερνητικό ομόλογο της εταιρείας είναι προϊόν απάτης και δεν έχουν καμία αξία και πως οποιαδήποτε  συναλλαγή σε σχέση με αυτά είναι παράνομη.

Οι μετέπειτα εξελίξεις ήταν αναμενόμενες καθώς με απόφαση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών της Κύπρου στις 18/7/2018 αποφασίστηκε η ανάκληση της άδειας ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών της εταιρείας.

.philenews.com