ΓΥΝΑΙΚΑ, ΘΑ ΑΛΛΑΞΩ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ ΣΤΗ ΤΟΥΑΛΕΤΑ. ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ… MIG !

by on 13 August 2018

Η «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ανακοινώνει ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 27.7.2018 παρέστησαν νομίμως 61 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν ποσοστό 48,965% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Κατόπιν αιτήματος των μετόχων Jochen Muller, «Deutsche Bank AG Frankfurt Clients A/C» και «Angel Ναυτιλιακή – Τουριστική – Ξενοδοχειακή Εμπορική Α.Ε.» οι οποίοι εκπροσωπούσαν συνολικά ποσοστό μεγαλύτερο του 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, η συζήτηση και λήψη απόφασης επί όλων των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης αναβλήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, για το Σάββατο 25 Αυγούστου 2018 και ώρα 12η μεσημβρινή στον ίδιο χώρο.

Στη μετ’ αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της μετ’αναβολή Γενικής Συνέλευσης ήτοι της 21.8.2018 (Ημερομηνία Καταγραφής).

Συνεχίζεται…