ΓΟΝΑΤΙΖΕΙ Η ΑΓΟΡΑ. ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟ «ΣΧΕΔΙΟ ΑΡΓΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ» …

by on 30 April 2012

Πτώση 11,1% κατέγραψε ο τζίρος στο λιανικό εμπόριο τον Φεβρουάριο, ενώ ο όγκος μειώθηκε κατά 13%, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ. Πιο αναλυτικά, ο ∆είκτης Κύκλου Εργασιών, χωρίς τα καύσιµα κατά το µήνα Φεβρουάριο 2012, σε σύγκριση µε το δείκτη του Φεβρουαρίου 2011, σηµείωσε µείωση 10,9%, έναντι


µείωσης 8,8%, που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010. Ο ∆είκτης Κύκλου Εργασιών, µε τα καύσιµα, κατά το µήνα Φεβρουάριο 2012, σε σύγκριση µε το δείκτη του Φεβρουαρίου 2011, σηµείωσε µείωση 11,1%, έναντι µείωσης 6,8%, που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010. Ο ∆είκτης Όγκου, χωρίς τα καύσιµα, κατά το µήνα Φεβρουάριο 2012, σε σύγκριση µε το δείκτη του Φεβρουαρίου 2011, σηµείωσε µείωση 11,8%, έναντι µείωσης 9,0%, που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010. Ο ∆είκτης Όγκου, µε τα καύσιµα, κατά το µήνα Φεβρουάριο 2012, σε σύγκριση µε το δείκτη του Φεβρουαρίου 2011, σηµείωσε µείωση 13,0%, έναντι µείωσης 10,4%, που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.