ΓΙΑΤΙ Ο ΙΒΑΝ ΑΝΑΨΕ ΛΑΜΠΑΔΑ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΜΠΟΙ ΤΟΥ !!! (ή ΓΙΑΤΙ ΔΑΚΡΥΣΕ Η ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΑΝΤΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑΣ !!!)

by on 22 February 2015

Του Νικου Πάσχου

lobbystas@gmail.com

Ο Ιούλιος του 13 θα μείνει βαθιά στη μνήμη και στη θύμηση του Ιβάν. Είχε ολοκληρωθεί η μεταβίβαση των μετοχών – ποσοστό 50,36% – που κατέχει στην ΣΕΚΑΠ προς την αλλοδαπή εταιρεία Donskoy Tabak JSC, η ΑΤΕ Bank υπό εκκαθάριση. Το τίμημα μεταβίβασης των μετοχών ανήλθε σε € 3.318.337 και καταβλήθηκε σε μετρητά.

Φτάνοντας κανείς στο Πρόχωμα Θεσσαλονίκης βλέπει από μακριά την εκκλησία. Βρίσκεται σε ένα λόφο έξω από το χωριό και χαρακτηριστικό της είναι ο χρυσός της τρούλος. Έξω ακριβώς από τον αυλόγυρο υπάρχει το μνημείο με τα ονόματα των Σανταίων. «Προς τιμήν και ανάμνηση των Ποντίων της Σάντας – Γεωργίας για τους οποίους η ξένη γη έγινε αιώνιο κοιμητήριο στήθηκε τούτο το μνημείο από τους Ποντίους της επιστροφής στην πατρίδα γη, την Ελλάδα. Ας είναι αιωνία η μνήμη των πατέρων και των αδελφών μας». Η εκκλησία είναι δωρεά του κ.Ιβαν Σαββίδη για να τιμήσει τη μνήμη του πατέρα του Ιγνάτιου και της μητέρας του Κλεονίκης.

ΤΟ ΘΑΥΜΑ…

Πριν γίνει η μεταβίβαση της ΣΕΚΑΠ, η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ υπό ειδική εκκαθάριση έσβησε δάνεια δλδ κεφαλαιοποίησε δανειακές υποχρεώσεις συνολικού ύψους € 67.743.158,88 καθώς και των υποχρεώσεων προς την ATEΛΗΖΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ («ΑΤΕ Leasing») συνολικού ύψους € 13.383.360,03.

Λίγο πάνω από μια 80αρα μύρια.

Στα ακίνητα της ΣΕΚΑΠ έχουν εγγραφεί προσημειώσεις υποθήκης:

α) Σε ακίνητα της μητρικής εταιρείας ύψους € 193.022.076.46 για εξασφάλιση βραχυπροθέσμων δανείων τραπεζών.

β) Σε ακίνητα της μητρικής εταιρείας ύψους € 16.200.000,00 υπέρ της «ΑΤΕ ΛΗΖΙΓΚ ΑΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ».

γ)Επίσης σε ακίνητα της μητρικής εταιρείας έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης ύψους € 4.601.614,09 υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ως εμπράγματη ασφάλεια για πίστωση Φόρου Καπνού και ΦΠΑ βιομηχανοποιημένων καπνών.

Αυτές οι προσημειώσεις αφορούν περιουσιακό στοιχείο ενσωματωμένο πάγιο της ΣΕΚΑΠ

Δηλαδή εάν δεν η ΣΕΚΑΠ τότε η αξία στις προσημειωμένες υποθήκες είναι τα παραπάνω ποσά.

Την ίδια εποχή τα αποθέματα ετοίμων προϊόντων αποτιμήθηκαν στο κόστος παραγωγής τους, ποσού ευρώ 4.277.080,51 ενώ η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία τους ανέρχεται σε ευρώ 4.013.367,59. Ταυτόχρονα υπήρχαν πρώτες και βοηθητικές ύλες (καπνός, κ.τ.λ) ύψους 3.000.496 ευρώ.  Οι απαιτήσεις από πελάτες δλδ αυτοί που χρωστούν στην ΣΕΚΑΠ ήταν εκείνοι την περίοδο λίγο κάτω των 15 εκ ευρώ.

Έτσι ο Ιβάν αφού έβγαλε από την τσέπη του τα € 3.318.337, για να αγοράσει την ΣΕΚΑΠ με αυτά τα οικονομικά δεδομένα ανηφόρισε στο Πρόχωμα Θεσσαλονίκης για να ανάψει λαμπάδα δυο φορές το μπόι του !!! Με τέτοια οικονομικά θαύματα ….. ΔΑΚΡΥΣΕ και  Η ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΑΝΤΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑΣ !!!

Συνεχίζεται…

Υ.Γ. Πάρτε ανάσα γιατί σας βλέπω να αλλάζετε θρήσκευμα. Μην το χοντρύνω !!!