ΓΙΑΤΙ ΕΞΑΙΡΕΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ;

by on 29 April 2011

Eρευνες ξεκίνησαν οι ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ για υποθέσεις παραβίασης ανταγωνισμού στην αγορά CDS που χρησιμοποιούνται για την αντιστάθμιση κινδύνων. Θα ερευνηθεί τυχόν κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης εκ μέρους 16 επενδυτικών τραπεζών και της Markit, η οποία παρέχει πληροφορίες για την αγορά των CDS.


Οι τράπεζες αυτές είναι οι εξής: JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Commerzbank, Credit Suisse First Boston, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley, Royal Bank of Scotland, UBS, Wells Fargo Bank/Wachovia, Credit Agricole και Societe Generale

Προκύπτει όμως ένα εύλογο ερώτημα Οι Ελληνικές τράπεζες οι οποίες έχουν άμεση σχέση, λόγο της μεγάλης έκθεσης τους στα ομόλογα, δεν θα ερευνηθούν;  Ακόμη και αν φαίνονται πελάτες στις παραπάνω τράπεζες δεν χρήζουν καμίας έρευνας;