Γιατί να επιλέξετε τη Caye International Bank για το άνοιγμα υπεράκτιου τραπεζικού λογαριασμού στο Μπελίζ

by on 25 November 2020

Οι ιδιωτικές υπεράκτιες τραπεζικές συναλλαγές στο Μπελίζ της Κεντρικής Αμερικής σάς προσφέρουν ένα σημαντικό αριθμό συγκεκριμένων πλεονεκτημάτων που απλά δεν μπορείτε να αποκτήσετε από την επένδυση σε αμερικανικές, καναδικές ή ευρωπαϊκές τράπεζες.

Απόρρητο:

Το Μπελίζ έχει μια σταθερή αναπτυσσόμενη οικονομία με δικαιοδοσία μηδενικού φόρου και ισχυρούς νόμους περί τραπεζικού απορρήτου, οι οποίοι ωφελούν τους πελάτες της Caye μέσω αυξημένης ιδιωτικότητας και εμπιστευτικότητας.

Δεν υπάρχουν έλεγχοι ανταλλαγής στο Μπελίζ, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να αφαιρέσετε ή να καταθέσετε χρήματα ανά πάσα στιγμή και τα τραπεζικά σας στοιχεία θα ανήκουν πάντα σε εσάς.

Σταθερότητα:

Η επένδυσή σας είναι ασφαλής και παραμένει ασφαλής

Το Μπελίζ είναι πολιτικά σταθερό με ένα τοπικό νόμισμα που συνδέεται με το δολάριο ΗΠΑ με σταθερή τιμή 2: 1. Αυτό σημαίνει ότι οι πελάτες των τραπεζών μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη ότι τα χρήματά τους είναι ασφαλή και ότι δεν θα υπάρξει υποτίμηση νομίσματος. Επιπλέον, η νομοθεσία περί προστασίας περιουσιακών στοιχείων της Μπελίζε διασφαλίζει ότι τα περιουσιακά στοιχεία των τραπεζικών πελατών που διατηρούνται υπό συγκεκριμένες δομές, για παράδειγμα: IBCs & trusts προστατεύονται από αγωγές, αποφάσεις και διακανονισμούς διαζυγίου.

Εκτός από την προστασία περιουσιακών στοιχείων, οι επενδυτές μπορούν επίσης να αισθάνονται ασφαλείς κατά την κατάθεση των χρημάτων τους στο Μπελίζ, επειδή οι βασικές απαιτήσεις τραπεζικού αποθεματικού στο Μπελίζ είναι τουλάχιστον τέσσερις φορές οι απαιτήσεις αποθεματικών από αυτές των Ηνωμένων Πολιτειών για τις τοπικές τους τράπεζες. Ένα παράδειγμα αυτού είναι η Caye International Bank, η οποία έχει έναν από τους υψηλότερους δείκτες ρευστότητας οποιασδήποτε παγκόσμιας τράπεζας, και αυτή τη στιγμή ανέρχεται περίπου στο 24%.