ΓΙΑΝΝΗ, ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΜΠΑΤΗΡΙΑ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ ;;;

by on 28 September 2020

Του Νίκου Πάσχου

Είπα να ρωτήσω κάποιο σοβαρό άνθρωπο που έχει την  βαθιά γνώση σε αυτά τα σοβαρά θέματα που θέλω να εκθέσω. Και τον πρώτο που σκέφτηκα Γιάννη είσαι εσύ…

Ο ορκωτός Θανάσης Ξύνας, (Grant Thornton) υπογράφει τον ισολογισμό της «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» ιδιοκτήτρια μεταξύ άλλων των ξενοδοχείων πολυτελείας «Μεγάλη Βρεταννία» και το «King George», στις 30 Ιουνίου 2020 για την περίοδο που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2019. Δλδ προ πανδημίας λοκνταουν κ.τ.λ. Η ετήσια οικονομική έκθεση αφορά αποκλειστικά και μόνο το 2019.

Λέει ο Θανάσης ο ορκωτός…

Λάβαμε Επιστολή Γνωστοποίησης Στήριξης (Support Letters) από τους δύο βασικούς μετόχους εκπροσωπώντας το 61,68% των μετοχών ότι προτίθενται να χρηματοδοτήσουν τον Όμιλο σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο.

Δλδ αν χρειαστούν χρήματα για την βιωσιμότητα της εταιρίας δεσμεύονται οι δυο βασικοί μέτοχοι – τα αδέλφια – να βάλουν το χέρι στη τσέπη και να βγάλουν ζεστό χρήμα…

Συνεχίζει ο Θανάσης…

H Εταιρία κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 είχε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις υπερβαίνουν τα κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού κατά € 9.806 χιλ.. Στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρίας περιλαμβάνονται αλληλόχρεα δάνεια ύψους 5.700 χιλ. και βραχυπρόθεσμες δόσεις ομολογιακών δανείων ποσού € 4.916 χιλ, από τα οποία η εταιρία κατέβαλε το ποσό των € 439 χιλ. το Α΄ εξάμηνο 2020 και θα καταβάλει €¨444 χιλ. το Β’ εξάμηνο, ενώ όλο το υπόλοιπο ποσό, μετά από συμφωνία με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα καταβάλει μετά την 31/12/2020. Τέλος βραχυπρόθεσμες συμβατικές υποχρεώσεις ποσού € 2.856 χιλ. οι οποίες αφορούν προκαταβολές για κρατήσεις του 2020 δεν αναμένεται να επιστραφούν αλλά έχουν χορηγηθεί vouchers διάρκειας 18 μηνών, τα οποία εκτιμάται ότι θα εξαργυρωθούν εντός του 2021. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω το κεφάλαιο κίνησης της εταιρίας καθίσταται θετικό κατά € 2.783 χιλ..

Α μάλιστα. Πολύ ωραία. Αρνητικά κεφάλαια εκατομμυρίων το 2019 τα όποια όμως «κλείνουν» την τρύπα με εκτίμηση για το 2021.  

Γιάννη, κοίτα με στα μάτια και απάντησε μου.

Ποιο άρθρο χρησιμοποίησε από τα ΔΛΠ ο Θανάσης για να «γυρίσουν» τα αρνητικά κεφάλαια σε θετικά ;;;

Γιάννη, περιμένω την απάντηση σου…

Συνεχίζεται