Γιάννης Στουρνάρας: Αύξηση πτωχεύσεων, ανεργίας, δημόσιου και ιδιωτικού χρέους, φτώχειας  και νέα κόκκινα δάνεια. Προαναγγέλει τέταρτη ανακεφαλαιοποίηση Τραπεζών…

by on 6 April 2021

Σύμφωνα με την ομιλία του διοικητή κ. Γιάννη Στουρνάρα στην 88η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΤτΕ Οι προκλήσεις της ελληνικής οικονομίας, στη μετά Covid εποχή συνοψίζονται στις εξής:

* Αύξηση πτωχεύσεων επιχειρήσεων που θα αυξήσουν τον πιστωτικό κίνδυνο και τα κόκκινα δάνεια.
* Αύξηση ανεργίας κυρίως των εργαζομένων χαμηλής εξειδίκευσης.
* Αύξηση δημόσιου και ιδιωτικού χρέους. Η βιωσιμότητα του χρέους αποτελεί πρόκληση κομβικής σημασίας.
* Αύξηση φτώχειας και ανισοκατανομής εισοδήματος
* Ανάγκη για ένα ισχυρότερο και αποτελεσματικό σύστημα υγείας.
* Πρωτογενές έλλειμμα 5,5% του ΑΕΠ το 2021.

Οι κίνδυνοι για τις τράπεζες

Για τις τράπεζες, οι προκλήσεις είναι εξής:
* Χαμηλή οργανική κερδοφορία σε ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων
* Νέα κόκκινα δάνεια ύψους 8 με 10 δισ. ευρώ.
* Μείωση των απαιτήσεων από αναβαλλόμενη φορολογία, οι οποίες θα αυξηθούν ως ποσοστό στα εποπτικά τους κεφάλαια
* Ανταγωνισμός από ψηφιακά αλλά μη τραπεζικά ιδρύματα
* Κίνδυνοι που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και τις πανδημίες
* Κίνδυνοι και κόστη σχετικά με την κυβερνοασφάλεια.

Δημιουργία Εταιρείας Διαχείρισης Ενεργητικού (“κακή τράπεζα”) κατά την πρόταση της ΤτΕ ώστε να υπάρξει ολιστική και συστημική αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων και της αναβαλλόμενης φορολογίας.
Σε περίπτωση που δεν υιοθετηθεί από την κυβέρνηση η λύση της κακής τράπεζας, τότε θα πρέπει να αναζητηθεί μία εναλλακτική λύση για ενίσχυση των εποπτικών κεφαλαίων των τραπεζών.