ΒΡΟΧΗ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ …

by on 19 Οκτωβρίου 2012

Στο ποσό των 6.607.030 ευρώ ανέρχονται στο σύνολό τους τα πρόστιμα που βεβαιώθηκαν και αφορούν στον τομέα εμπορίας πετρελαιοειδών το πρώτο εξάμηνο του 2012. Από αυτά, τα 5.182.909 αφορούν λαθρεμπορίες.  Σύμφωνα όμως με τα στατιστικά στοιχεία που συλλέγονται από όλα τα τελωνεία της χώρας σε τριμηνιαία βάση, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012 τα εισπραχθέντα πρόστιμα από παραβάσεις πετρελαιοειδών ανέρχονται στο ποσό των 387.336 ευρώ.  Τα παραπάνω γίνονται γνωστά με έγγραφο του υφυπουργού Οικονομικών, Γιώργου Μαυραγάνη, το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή προς απάντηση ερώτησης που είχαν καταθέσει οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαδημούλης, Ευγενία Ουζουνίδου, Θανάσης Πετράκος και Γιώργος Σταθάκης.   Όπως εξηγεί ο κ. Μαυραγάνης σύμφωνα


με την ισχύουσα νομοθεσία (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας και Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας) οι καταλογιστικές πράξεις επιβολής πολλαπλών τελών και προστίμων προσβάλλονται με προσφυγή ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, οπότε αναστέλλεται η είσπραξη του 70% αυτών, μέχρι την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης.   Την ίδια ώρα, σύμφωνα με στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή από τον υφυπουργό Περιβάλλοντος Ασημάκη Παπαγεωργίου, προκύπτει ότι φέτος και μέχρι 2.10.2012 επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 3,5 εκατ. ευρώ από τα κλιμάκια ελέγχου του υπουργείου Περιβάλλοντος που αφορούν περιπτώσεις νοθείας στα καύσιμα.

Be the first to comment!
 
Leave a reply »