ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ….

by on 8 November 2015

Μετά από 36 χρόνια ΄συνεχούς καί αδιάλειπτου πολέμου καί πολύ άργησε…στόν πελλοπονησιακό πόλεμο η πανώλη από τά εισαγόμενα εξ αιγύπτου ποντίκια αποδεκάτισαν τούς αθηναίους περιλαμβανομένου τού μεγάλου περικλή από τό 2ο έτος…

Βιολογικός πόλεμος ήταν καί η εγκατάληψη τής πολιορκίας τής αυτόνομης πλέον ανατολικής μέ τόν ελληνικό πληθυσμό ουκρανικής σταυρούπολης…σάματις καί δέν τό ήξεραν στά επιτελικά γραφεία….κι’άν είναι τυχαίο τούς βολεύει ακόμα περισσότερο….

Δέν χρειάζεται νά τό κάνουν επί σκοπώώώώώώ

Γιά τήν αποθεματική νομισματική μονάδα ρέ γαμώτοοοοοοοοοο