Αytan, ΘΑ ΠΟΥΛΗΣΕΙ Η HOLDING ΟΛΑ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΤΗΣ MOTOR OIL ;;;

by on 14 Σεπτεμβρίου 2018

Ανακοινώνεται ότι η Motor Oil Holdings Ltd (συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τους κ. κ. Βαρδή  Ι. Βαρδινογιάννη, Ιωάννη  Β. Βαρδινογιάννη και Πέτρο Τ. Τζαννετάκη  – αντιστοίχως Πρόεδρο Δ.Σ., Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο Δ.Σ. και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.) προέβη σε χρηματιστηριακές συναλλαγές με αντικείμενο μετοχές εκδόσεως ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ως ακολούθως:

Πώληση 3.820 μετοχών αξίας Ευρώ 79.074 στις 10 Σεπτεμβρίου 2018

Πώληση 6.800 μετοχών αξίας Ευρώ 141.732,50 στις 11 Σεπτεμβρίου 2018

Be the first to comment!
 
Leave a reply »