ΑΧ, ΚΥΡ ΣΤΕΛΙΟ ΤΑ ΕΛΕΓΑ Ο ΚΑΚΟΜΟΙΡΗΣ…. ΕΙΔΕΣ ΤΑ 6 ΕΞΑΡΙΑ….

by on 29 January 2016

Ο κακομοίρης τα έλεγα κυρ Στέλιο αλλά εσύ γέλαγες. Τι τα ήθελες τα 6 εξάρια; Πρόλαβες να χώσεις ή…. έγινες μακροχρόνιος επενδυτής; Με την ευκαιρία για πες μας, έχεις εσύ, κοντινό σου πρόσωπο, η επιχείρηση σου, ή νομικές οντότητες ιδιοκτησίας σου στο εξωτερικό, δάνεια οποιασδήποτε μορφής στην Πειραιώς; Αν θελεις μας λες. Αν όχι δεν τρέχει κάστανο………

…Σε εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 2 παρ. 2 (ε) της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/347/12.07.2005 και του Ν.3016/2002, η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του την 27η Ιανουαρίου 2016, σε συνέχεια των παραιτήσεων των κ.κ. Ν. Χριστοδουλάκη, Μη Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Δ.Σ. και Σ. Γκολέμη, Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ. και κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. εξέλεξε ως νέο Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ. τον κ. David Hexter του Richard και ως νέα μη εκτελεστικά μέλη για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ. τους κ.κ. Alexander Blades του Ζήση και Andreas Schultheis του Willy…..

Για ξαναδιαβάστε. Μπορεί να βρείτε «κρυφό» ρεπορτάζ εκ των υστέρων, μετα την παραίτηση. Θα επανέρθουμε….