ΑΦΟΥ ΠΗΓΕΣ ΣΤΟ ΚΑΘΡΕΦΤΗ ΕΛΑ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΤΗΝ … ΣΥΝΕΧΕΙΑ

by on 2 December 2014

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με εταιρική μορφή Λουξεμβούργου, διαχειρίζεται άλλη εταιρία πάλι Λουξεμβούργου, η οποία ανήκει σε τράπεζα με έδρα την Ελλάδα. Η τράπεζα ορίζει ως διαχειριστή επενδύσεων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της, άλλη εταιρία στην Ελλάδα, τις λεγόμενες Α.Ε.Δ.Α.Κ. Θεματοφύλακας ορίζεται τράπεζα στο Λουξεμβούργο (Private Bank) που ανήκει στην ελληνική τράπεζα. Η Private Bank στο Λουξεμβούργο έχει την ευθύνη Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων και Μεταβίβασης Μεριδίων. Δλδ, για την επεξεργασία των αιτήσεων διάθεσης των Μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το χειρισμό αιτήσεων εξαγοράς και μετατροπής των Μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, την αποδοχή αιτήσεων μεταβίβασης αμοιβαίων κεφαλαίων, καθώς και τη φύλαξη του μητρώου των Μεριδιούχων. Ταυτόχρονα μπορεί να παρέχουν υπηρεσία nominee (nominee service). Όλα γίνονται με το ισχύον  δίκαιο και δικαιοδοσία του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου.

Μέσω αυτού του συμπλέγματος, μπορεί κάποιος να αποκτήσει μερίδιο σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο στην Ελλάδα και να το εξαγοράσει στο Λουξεμβούργο. Βάζω ζεστό χρήμα εδώ και το ρευστοποιώ στο Δουκάτο, αφορολόγητα και από εκεί τα στέλνω όπου θέλω.

Τόσο απλά γίνεται; Βγάζεις τα μαύρα από το πηγάδι, τα πας στην τράπεζα και στα ξεπλένει στο Δουκάτο;

Το μοντέλο καταμεριζόμενων σχέσεων ! Έτσι έχει βαφτιστεί. Στην μετά εποχή Λυγινού – μου τα δίνεις εδώ , εμφανίζονται εκεί – τα πράγματα άλλαξαν. Ο κόσμος πάει μπροστά….

Συνεχίζεται…