ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ 17 OFFSHORE ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΡΣΑΛ ΤΟΥ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ κ. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ

by on 11 Δεκεμβρίου 2018

Το 2017, ιδρύθηκε από την 100% θυγατρική της Μυτιληναίος, Power Projects LTD, η AURORA VENTURESLTD με έδρα στις Νήσους Μάρσαλ. Η AURORA VENTURES LTD, ίδρυσε με τη σειρά τηςτις εταιρείες, VICTORY HOLDING, LIONS VENTURES, SYMBOL HOLDING LTD, PLEASUREFINANCE COMPANY, EXPEDITION ENTERPRISES LTD, UNIQUE SHIPTRADE S.A., REGIONCONSULTING S.A., NAVARA MARITIME INC, MIMOSA MARINE CO και PICADO MARINE INC,στις οποίες συμμετέχει με ποσοστό 100% και οι οποίες εδρεύουν στις ΝήσουςΜάρσαλ. H VICTORY HOLDING, ίδρυσε την THAYER MARITIME LTD, στην οποίασυμμετέχει με ποσοστό 100% με έδρα στις Νήσους Μάρσαλ. H LION VENTURES COMPANY,ίδρυσε την SPLENDOR MARINE S.A., στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 100% με έδραμε έδρα στις Νήσους Μάρσαλ. H SYMBOL HOLDING LTD, ίδρυσε την ESPRIT SHIPMANAGEMENT CO., στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 100% με έδρα στις ΝήσουςΜάρσαλ. H PLEASURE FINANCE COMPANY, ίδρυσε την CHARM SHIPTRADE CORP., στηνοποία συμμετέχει με ποσοστό 100% με έδρα στις Νήσους Μάρσαλ. H EXPEDITIONENTREPRISES LTD, ίδρυσε την SEALAND MARINE CORP., στην οποία συμμετέχει μεποσοστό 100% με έδρα στις Νήσους Μάρσαλ. H UNIQUE SHIPTRADE S.A., ίδρυσε τηνMELODIA VENTURES S.A, στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 100% με έδρα στις ΝήσουςΜάρσαλ. H REGION CONSULTING S.A., ίδρυσε την VERA SHIPTRADE CORP., στην οποίασυμμετέχει με ποσοστό 100% με έδρα στις Νήσους Μάρσαλ. Η NAVARA MARITIME INC,ίδρυσε την STALLENT NAVIGATION LTD, στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 100% μεέδρα στις Νήσους Μάρσαλ. Η MIMOSA MARINE CO, ίδρυσε την INSIGHT MARITIMELIMITED, στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 100% με έδρα στις Νήσους Μάρσαλ. ΗPICADO MARINE INC, ίδρυσε την DOMENICO MARINE CORP., στην οποία συμμετέχει μεποσοστό 100% με έδρα στις Νήσους Μάρσαλ.

AURORA VENTURES Νήσοι Μάρσαλ

SYMBOL HOLDING LTD Νήσοι Μάρσαλ

ESPRITSHIP MANAGEMENT CO. Νήσοι Μάρσαλ

PLEASUREFINANCE COMPANY Νήσοι Μάρσαλ

CHARMSHIPTRADE CORP. Νήσοι Μάρσαλ

EXPEDITIONENTREPRISES LTD Νήσοι Μάρσαλ

SEALANDMARINE CORP. Νήσοι Μάρσαλ

UNIQUESHIPTRADE S.A. Νήσοι Μάρσαλ

MELODIAVENTURES S.A. Νήσοι Μάρσαλ

REGIONCONSULTING S.A. Νήσοι Μάρσαλ

VERASHIPTRADE CORP. Νήσοι Μάρσαλ

 NAVARA MARITIME INC Νήσοι Μάρσαλ

 STALLENT NAVIGATION LTD Νήσοι Μάρσαλ

 MIMOSA MARINE CO Νήσοι Μάρσαλ

 INSIGHT MARITIME LIMITED Νήσοι Μάρσαλ

 PICADO MARINE INC Νήσοι Μάρσαλ

 DOMENICO MARINECORP Νήσοι Μάρσαλ

Be the first to comment!
 
Leave a reply »