ΑΥΞΗΣΗ 91,7% ΣΗΜΕΙΩΣΕ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ…

by on 10 March 2017

Αύξηση 91,7% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας τον Ιανουάριο, η οποία όμως οφείλεται κατά κύριο λόγο στις εισαγωγές πλοίων από τρίτες χώρες…

Ειδικότερα, από τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές συναλλαγές τον Ιανουάριο 2017 προκύπτουν τα εξής:

Η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 4.462,6 εκατ. ευρώ έναντι 2.934,7 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 52,1%. Η σημαντική αυτή αύξηση οφείλεται κυρίως στις εισαγωγές πλοίων από τρίτες χώρες (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσιάστηκε αύξηση κατά 1.072,6 εκατ. ευρώ ή 44,4%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσιάστηκε αύξηση κατά 263,2 εκατ. ευρώ ή 11,4%.)

Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών ανήλθε στο ποσό των 2.125,9 εκατ. ευρώ έναντι 1.716,0 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 23,9% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσιάστηκε αύξηση κατά 84,1 εκατ. ευρώ ή 6,3%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσιάστηκε αύξηση κατά 58,9 εκατ. ευρώ ή 4,4%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 2.336,7 εκατ. ευρώ έναντι 1.218,7 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 91,7%, η οποία, όπως προαναφέρθηκε, οφείλεται κυρίως στις εισαγωγές πλοίων από τρίτες χώρες τον συγκεκριμένο μήνα (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσιάστηκε αύξηση του ελλείμματος κατά 988,5, εκατ. ευρώ ή 84,9%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσιάστηκε αύξηση κατά 204,3 εκατ. ευρώ ή 20,7%).

vima