ΑΤΙΜΩΡΗΣΙΑ ΕΠΙΟΡΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙ ΣΥΡΙΖΑ

by on 23 October 2017

Πρωτιά στις εκκρεμείς υποθέσεις μετρούν τα πειθαρχικά συμβούλια των δημοσίων υπαλλήλων, με μια κατακόρυφη αύξηση που φτάνει ακόμη και το 316% μόλις μέσα σε ένα χρόνο.

Η διαδικασία, που -υπό κανονικές συνθήκες- στόχο έχει την «εκκαθάριση» στους κόλπους του Δημοσίου από υπαλλήλους οι οποίοι συμμετείχαν σε φαινόμενα διαφθοράς ή κακοδιοίκησης, φαίνεται πως όχι μόνο δεν έχει φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, αλλά αντιθέτως καταδεικνύει την παθογένεια του όλου εγχειρήματος.

Αυτό προκύπτει, άλλωστε, από το γεγονός ότι οι διαγραφές υπαλλήλων λόγω ποινικής καταδίκης, πειθαρχικής διαδικασίας και ανάκλησης διορισμού, σύμφωνα με τα στοιχεία του Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, επέστρεψαν στα επίπεδα του 2013.

ΕΔΩ η συνέχεια