ΑΡΓΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ …

by on 6 April 2011
Το ραδιενεργό νέφος όχι μόνο δεν έφυγε ποτέ από την Ελλάδα όπως είχε ισχυριστεί ο Σιμόπουλος προ ημερών αλλά έκανε την επανεμφάνιση του και το Καίσιο! Το Ιώδιο – 131 παραμένει σταθερά από τότε που ανιχνεύτηκε με αυξομειώσεις στις μετρήσεις. Το Καίσιο μετρήθηκε για δυο μέρες την περασμένη εβδομάδα και από τότε δεν υπήρξε άλλη ανίχνευση. Στις μετρήσεις από  03-4-11 / 16:35 έως 04-4-11 / 04:35 τα ραδιοϊσότοπα του Καίσιο CS 137 και Cs 134 μετρήθηκαν στα 40 και 43 µBq m-3 ενώ το Ιώδιο – 131 μετρήθηκε στα 359 µBq m-3. ( Σφάλμα 20%). Η συνεχιζόμενη ανίχνευση του Ιωδίου – 131 με τη διάρκεια ημιζωής του να είναι στις 8 μέρες φανερώνει, αφενός την μεγάλη ταχύτητα με την όποια φτάνει στη χώρα μας και αφετέρου την μεγάλη ποσότητα με την οποία μολύνεται η ατμόσφαιρα από την Ιαπωνία.


Επιπτώσεις 

Το ιώδιο-131 παγιδεύεται από το θυρεοειδή αδένα, το καίσιο-137 συγκεντρώνεται στους μυς και στα μαλακά όργανα, όπως το ήπαρ και οι γενετικοί αδένες. Έτσι, παρά το ότι τα αποδεκτά επίπεδα ακτινοβολίας τίθενται ως μέσος όρος ή όπως καλούνται, σε ολόσωμες δόσεις“, πρέπει να συνυπολογισθεί το γεγονός ότι οι ραδιενεργές ουσίες συγκεντρώνονται σε συγκεκριμένα σημεία του σώματος. Συνεπώς, μια δόση ακτινοβολίας που βρίσκεται μέσα σε επιτρεπτά όρια διακυμάνσεως από πλευράς μέσου όρου ή ολόσωμης εκθέσεως, πιθανώς να είναι απαγορευτική για ένα συγκεκριμένο όργανο ή ιστό.


Απαιτούνται δέκα (10) ημιπερίοδοι ζωήςγια να σταματήσει ένα ραδιενεργό στοιχείο να απειλεί σοβαρά το περιβάλλον. 
 Ιδιαίτερη σημασία για τον καθορισμό των επιπέδων ραδιενέργειας των ραδιοϊσοτόπων έχει ο χρόνος ημιζωής τους. Συγκεκριμένα, ο χρόνος ημιζωής (ή ημιπερίοδος ζωής) εκφράζει τον απαιτούμενο χρόνο, ώστε το επίπεδο ραδιενέργειας του δείγματος να μειωθεί κατά 50% Κάθε ραδιοϊσότοπο έχει τη δική του χαρακτηριστική διάρκεια ημιζωής, η οποία κυμαίνεται από μερικά δέκατα του δευτερολέπτου έως πολλά δισεκατομμύρια χρόνια, κατά περίπτωση. Για παράδειγμα, το ιώδιο-131 έχει διάρκεια ημιζωής 8 ημέρες, ενώ για το πλουτώνιο-239 ο αντίστοιχος χρόνος πλησιάζει τα 24000 (είκοσι τέσσερις χιλιάδες) χρόνια.

  Ο χρόνος ημιζωής ενός ισοτόπου αποτελεί δομικό του χαρακτηριστικό και δεν μπορεί να αλλάξει από τη θερμοκρασία, την πίεση, τις χημικές αντιδράσεις ή οποιονδήποτε άλλο παράγοντα. Υπολογίζεται ότι απαιτούνται δέκα (10) ημιπερίοδοι ζωής, για να σταματήσει ένα ραδιενεργό στοιχείο να απειλεί σοβαρά το περιβάλλον. Βάσει των ανωτέρω, οι άνθρωποι πρέπει να προστατεύονται από τα ραδιενεργά απόβλητα που περιέχουν Ιώδιο-131 (το οποίο εναποτίθεται στο θυρεοειδή αδένα) για 80 ημέρες (10 x 8 ημέρες) !