ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΤΟΥ 2009, ΜΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ, ΓΙΝΟΤΑΝ ΟΙ ΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΑΝΕΙΟ ΤΩΝ 18.940.900.000 SDRs ΑΠΟ ΤΟ ΔΝΤ….

by on 30 March 2015

Στις  30 Απριλίου 2009 ο τότε Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών της κυβέρνησης Καραμανλή, Γιάννης Παπαθανασίου, υπέγραψε την απόφαση με θέμα:  «Αύξηση του μεριδίου (Quota) της Ελλάδος στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» (ΦΕΚ 866/Β/8-5-2009)  Στο κείμενο της απόφασης αναφέρεται πως αποφασίζεται:

H αύξηση του μεριδίου συμμετοχής της Ελλάδος στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από οκτακόσια είκοσι τρία εκατομμύρια Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα (SDRs 823,00 εκατ) σε ένα δισεκατομμύριο εκατόν ένα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα (SDRs 1.101,8 εκατ), δηλαδή κατά διακόσια εβδομήντα οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα (SDRs 278,8 εκατ) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 63−2/28.4.2008 απόφαση του Συμβουλίου των Διοικητών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ν. 3718/2008 ΦΕΚ Α΄ 240).

Δηλαδή από το 2009 με κυβέρνηση Καραμανλή  γινόταν οι ετοιμασίες για το δάνειο του ΔΝΤ. Το ΔΝΤ γνώριζε τι πρόκειται να συμβεί από το 2008. Αποφασίστηκε λοιπόν η αύξηση του μεριδίου, της συμμετοχής της Ελλάδας στο ΔΝΤ κατά περίπου 35% έτσι ώστε να μπορέσει η Ελλάδα να λάβει το Δάνειο των 18.940.900.000SDRs το 2010.

Το ποσό της αύξησης της συμμετοχής τα κατέβαλε το Ελληνικό Δημόσιο με άτοκο δάνειο από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι:

1) Γιατί δεν δημοσιοποιείται η δανειακή σύμβαση με το ΔΝΤ να γίνει γνωστό ποιες προηγούμενες αποφάσεις του ΔΝΤ και της Ελληνικής Κυβέρνησης έχουν ληφθεί υπόψιν;

2)  Το Δάνειο από το ΔΝΤ είναι σε Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα (SDRs).  Την τελευταία εργάσιμη μέρα κάθε μήνα γίνεται  αναπροσαρμογή του ποσού του δάνειου με βάση την ισοτιμία ευρώ/SDR. Παρά  την μεγάλη πτώση του ευρώ τους τελευταίους μήνες  γιατί οι δόσεις καταβάλει η Ελλάδα στο ΔΝΤ δεν πέφτουν;

3) Γιατί δεν δημοσιοποιούνται οι κινήσεις των λογαριασμών 6134088927 και 6135088937 που έχει το ΔΝΤ στην Tράπεζα της Ελλάδος;

4)Γιατί η εξεταστική για τα πως μπήκαμε στα μνημόνια δεν ξεκινά από το 2007 και όχι από το 2010;

Σχόλιο αναγνώστη