ΑΠΟ-ΚΛΕ-ΙΣΤ-ΙΚΟ-ΤΑΤ-ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ……

by on 11 November 2014

Του Νίκου Πάσχου

Στις 21 Νοεμβρίου 2012 γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού η συναλλαγή με την οποία οι εταιρείες MARINOPOULOS HOLDINGS SARL (174 Route de Longwy, L-1940 Λουξεμβούργο) και MARINOPOULOS COFFEE PARTICIPATIONS (CYPRUS) LTD (Οδός Κομνηνής Άννης 29Α, 1061 Λευκωσία, Κύπρος) προτίθενται να αποκτήσουν, άμεσα και έμμεσα και για λογαριασμό του Ομίλου Εταιρειών Μαρινόπουλος, αποκλειστικό έλεγχο επί της εταιρείας «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΦΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο ‘MARINOPOULOS COFFEE COMPANY’ (εφεξής “Marinopoulos Coffee”). Ταυτόχρονα, η MARINOPOULOS HOLDINGS SARL θα αποκτήσει αποκλειστικό έλεγχο επί της Ολλανδικής εταιρείας STARBUCKS-MARINOPOULOS SEE B.V., η οποία, ωστόσο, δεν έχει παρουσία στην Ελλάδα.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των μερών είναι: i)   Ο Όμιλος Εταιρειών Μαρινόπουλος δραστηριοποιείται στην Ευρώπη στους τομείς λιανικής πώλησης τροφίμων και λοιπών καταναλωτικών αγαθών, παρασκευής καλλυντικών και φαρμακευτικών προϊόντων, καθώς και στο λιανικό εμπόριο ενδυμάτων. Επίσης, ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην αγορά καφέ – ζαχαροπλαστείων μέσω της λειτουργίας της αλυσίδας καταστημάτων Starbucks. ii)     Η Marinopoulos Coffee λειτουργεί την αλυσίδα καταστημάτων καφέ Starbucks στην Ελλάδα.

Η παραπάνω γνωστοποίηση έγινε προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού στο πλαίσιο «Δημόσια Ανακοίνωση Συγκέντρωσης Marinopoulos», στις 21 Νοεμβρίου 2012 και ανακοινώθηκε από την Ε.Α στις 23 Νοεμβρίου 2012. Λίγες μέρες αργότερα, αφού είχε προβεί σε επίσημη ανακοίνωση συγκέντρωσης η Μαρινόπουλος, δημοσιεύεται ο ισολογισμός της «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΦΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Στις 30 Νοεμβρίου 2012. Είναι η εταιρία που προτίθενται να αποκτήσουν, άμεσα και έμμεσα και για λογαριασμό του Ομίλου Εταιρειών Μαρινόπουλος, οι εταιρείες MARINOPOULOS HOLDINGS SARL (174 Route de Longwy, L-1940 Λουξεμβούργο) και MARINOPOULOS COFFEE PARTICIPATIONS (CYPRUS) LTD (Οδός Κομνηνής Άννης 29Α, 1061 Λευκωσία, Κύπρος)

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η PWC GREECE;

Σημειώνει θέμα με έμφαση για την χρήση 2011 ότι τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας είναι αρνητικά δημιουργώντας σημαντική αμφιβολία για την βιωσιμότητα της εταιρίας. Οι μέτοχοι θα πρέπει να αποφασίσουν στην προσεχή γενική συνέλευση την λήψη μέτρων.

Τα αρνητικά ίδια κεφάλαια για την χρήση του 2010 ήταν 4.209.248 ευρώ και για το 2011 στα 15.154.758 ευρώ. Οι ζημιές για το 2010 στα 6.110.971 ευρώ και για το 2011 στα 10.945.510 ευρώ. Το σύνολο των υποχρεώσεων για το 2010 στα 26.498.492 ευρώ και για το 2011 στα 31.962.694 ευρώ.  

TO BE CONTIUNED…..