ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΝ ΑΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΑ CDS …

by on 28 February 2012
Επενδυτής έχει ζητήσει από  την ISDA να αποφασίσει εάν μπορεί να ενεργοποιηθεί η πληρωμή των ασφαλίστρων κινδύνου έναντι του ελληνικού χρέους. Η ISDA

αποφάνθηκε ότι θα αποφασίσει εάν θα δεχθεί το ερώτημα ή θα το απορρίψει, μέχρι αύριο το απόγευμα στις 7. Μόνο αφού η Επιτροπή έχει επιλέξει να επανεξετάσει την υπόθεση, θα εξετάσει στη συνέχεια εάν θα πρέπει να πληρωθούν οι κάτοχοι CDS. Σύμφωνα με το πρακτορείο Dow Jones Newswires, τον Οκτώβριο του 2009, περιφερειακές επιτροπές που συγκαλούνται από την ISDA για να λαμβάνουν τέτοιες αποφάσεις για τα CDS, δημιούργησαν μια νέα κατηγορία βάσει της οποίας κάθε θέμα γενικού ενδιαφέροντος για την αγορά, θα μπορούσε να υποβληθεί ως πιθανό ερώτημα. Οι μετέχοντες της αγοράς, έχουν το δικαίωμα να παραμείνουν ανώνυμοι είτε να καταθέσουν το ερώτημά τους στην επιτροπή επωνύμως. Το συγκεκριμένο αίτημα ζητά από την ISDA να αποφασίσει εάν η νομοθεσία που εγκρίνει την υλοποίηση της συμφωνίας για την ανταλλαγή χρέους και η ψηφοφορία για τα CACs που μπορεί να υποχρεώσει σε απώλειες τους ιδιώτες πιστωτές, συνιστά credit event που θα ενεργοποιήσει την πληρωμή των CDS. Σύμφωνα με το website της ISDA, η αρμόδια επιτροπή για την Ευρώπη, δήλωσε ότι εξετάζει για το εάν θα αναλάβει την υπόθεση. Η διαδικασία έχει ως στόχο να φιλτράρει τις «επιπόλαιες» περιπτώσεις. Ο ανώνυμος επενδυτής υπέβαλε το ερώτημα επισημαίνοντας «η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες επωφελήθηκαν από την αλλαγή στην προτεραιότητα των πληρωμών, ως αποτέλεσμα του ότι η Ελληνική Δημοκρατία τους προσέφερε αποκλειστικά τη δυνατότητα ανταλλαγής μέσω των αποδεκτών τους μέσων πριν από την ανταλλαγή και την (αναμενόμενη) εφαρμογή των CACs». Όπως τονίζεται, μια αλλαγή στην προτεραιότητα των πληρωμών, είναι ένας από τους τρόπους σύμφωνα με τους οποίους μπορεί να ενεργοποιηθεί η πληρωμή των CDS σύμφωνα με τους προσδιορισμούς του 2003, όταν αυτό έρχεται ως αποτέλεσμα επιδείνωσης της πιστοληπτικής ικανότητας. Εάν η ISDA αποφασίσει να μην αναλάβει την υπόθεση, δεν χρειάζεται να αναφέρει το λόγο που την οδήγησε στην απόφαση. Ωστόσο, καθώς η ανταλλαγή των ελληνικών ομολόγων με τους ιδιώτες πιστωτές δεν έχει ακόμη γίνει, η επιτροπή της ISDA ίσως αποφανθεί ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να εξετάσει το αίτημα, για να το επανεξετάσει μετά την ολοκλήρωση της ανταλλαγής.