ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΟΝΗΡΟΥΛΗ, ΠΟΥΛΑΣ ΣΤΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΜΑΣ ΛΕΣ ΟΤΙ ΑΝΕΒΑΖΕΙΣ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΟΥ ;;;; Κακό παιδί ε κακό παιδί…

by on 23 October 2018

ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01.07.2017 ΕΩΣ 30.06.2018 Κύκλος εργασιών:

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου έφθασε τα 753,30 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας αύξηση της τάξης του 10,55% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2016/2017 που ήταν 681,43 εκατ. ευρώ. Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε 632,65 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας αύξηση της τάξης του 8,42% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2016/2017 που ήταν 583,50 εκατ. ευρώ.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Οι σημαντικότερες συναλλαγές και τα υπόλοιπα μεταξύ Εταιρείας και των συνδεδεμένων μερών (εκτός φυσικών προσώπων) την 30.06.2018, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24, είναι οι κάτωθι: