ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΤΙ ΔΗΛΩΣΕ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ AWA ΣΤΑ ΒΑΘΗ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ ΤΟΥ ΑΜΑΖΟΝΙΟΥ ΟΤΑΝ ΕΜΑΘΕ ΟΤΙ Η EUROBANK ΘΑ ΓΙΝΕΙ HOLDING…

by on 29 June 2019

Το επόμενο βήμα για την ολοκλήρωση του πολυεπίπεδου πλάνου της ετοιμάζεται να κάνει η Eurobank, καθώς το διοικητικό της συμβούλιο αποφάσισε σήμερα την έναρξη της διαδικασίας απόσχισης του κλάδου τραπεζικών εργασιών της Eurobank και τη μεταβίβασή του σε νέα εταιρεία-πιστωτικό ίδρυμα που θα συσταθεί.

Κατόπιν της απόσχισης, η Διασπώμενη θα παύσει να είναι πιστωτικό ίδρυμα, μετατρεπόμενη σε εισηγμένη εταιρία συμμετοχών που θα ελέγχει το 100% της νέας Eurobank ενώ θα διατηρήσει δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που δεν αφορούν την κύρια τραπεζική δραστηριότητα.

Η κατά τα ως άνω απόσχιση κλάδου με σύσταση νέας εταιρείας θα γίνει με συνδυασμένη εφαρμογή του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, και των άρθρων 57 παρ. 3 και 59 επ. του ν. 4601/2019.

Ως ημερομηνία μετασχηματισμού ορίστηκε η 30ή Ιουνίου 2019, μετά την οποία όλες οι πράξεις που θα διενεργούνται και θα αφορούν στον αποσχιζόμενο κλάδο θα θεωρούνται ως διενεργηθείσες για λογαριασμό της επωφελούμενης.

Η ολοκλήρωση της απόσχισης τελεί υπό την αίρεση των κατά Νόμο απαιτούμενων εγκρίσεων του Δ.Σ. και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Eurobank καθώς και της λήψης όλων των αναγκαίων εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές.

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ AWA ΣΤΑ ΒΑΘΗ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ ΤΟΥ ΑΜΑΖΟΝΙΟΥ ΟΤΑΝ ΕΜΑΘΕ ΟΤΙ Η EUROBANK ΘΑ ΓΙΝΕΙ HOLDING ΔΗΛΩΣΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ….

Η EUROBANK HOLDING ΘΑ ΠΟΥΛΑΕΙ ΚΑΙ ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΚΑΙ ΜΑΙΜΟΥΔΕΣ ;;;

Συνεχίζεται