ΑΠΕΡΡΙΨΕ Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΑ ΒΓΕΙ ΔΙΣΚΟΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΡΙΕΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ Α.Μ.Κ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ;

by on 16 Νοεμβρίου 2015

Λεω, στο πλαίσιο της διαδικασίας με δημόσια προσφορά και προς τους  μικροεπενδυτές με ελάχιστο ποσό συμμετοχής τα 1.000 ευρώ, στην Α.Μ.Κ της Εθνικής,

…….μου μετέφεραν εκκλησιαστικοί κύκλοι, ότι απερρίφθη πρόταση για να βγει δίσκος στις ενορίες υπέρ της Α.Μ.Κ της Εθνικής, από την Διαρκή Ιερά Σύνοδο !!!

Επειδή δεν το έχω διασταυρώσει,

…….ξέρεις – γνωρίζεις κάτι παραπάνω εσύ;

Για δώσε ρεπορτάζ γιατί μαθαίνω και άλλα……

Χαιρετισμούς στη σαλεπιτζού…

Be the first to comment!
 
Leave a reply »