ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΚΥΡΙΕ ΜΗΤΡΑΚΟ…

by on 30 Νοεμβρίου 2015

ΤΕΚΕ: ΚΥΡΙΕ ΘΕΟΔΩΡΕ (ΜΗΤΡΑΚΟΣ – ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) ΠΟΣΑ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΜΕΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΑ  513.479.962,51 ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ;

Το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) είναι ο φορέας διαχείρισης του συστήματος εγγύησης των τραπεζικών καταθέσεων και επενδυτικών υπηρεσιών και διέπεται από το ν. 3746/2009 (ΦΕΚ 27 Α 16-2-2009).

Ο σκοπός του ΤΕΚΕ είναι:

α) η καταβολή αποζημίωσης στους καταθέτες των πιστωτικών ιδρυμάτων τα οποία ευρίσκονται σε αδυναμία να εκπληρώσουν τις προς αυτούς υποχρεώσεις τους

β) η καταβολή αποζημίωσης στους επενδυτές − πελάτες των πιστωτικών ιδρυμάτων τα οποία ευρίσκονται σε αδυναμία να εκπληρώσουν τις προς αυτούς υποχρεώσεις τους

γ) η χρηματοδότηση της εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Ουσιαστικά πέραν των άλλων μιλάμε για ένα κρυφό ταμείο τύπου Τ.Χ.Σ που χρηματοδοτεί χρεοκοπημένες τράπεζες. Το ονομάζουμε και καλά εξυγίανση !!!  

Το lobbystas ρωτά τον πρόεδρο του Τ.Ε.Κ.Ε

ΠΟΣΑ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΜΕΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΑ  513.479.962,51 ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Κ.Ε ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ;

Απαντήστε κύριε Μητράκο !!!

Συνεχίζεται…

Be the first to comment!
 
Leave a reply »