ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ — Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΔΝΤ…

by on 28 February 2017

Το χρέος είναι κεντρικής σημασίας για τη λειτουργία μίας σύγχρονης οικονομίας. Οι επιχειρήσεις μπορούν να το χρησιμοποιούν για να χρηματοδοτούν επενδύσεις σε μελλοντική παραγωγικότητα. Τα νοικοκυριά μπορούν να το χρησιμοποιούν για να χρηματοδοτούν μεγάλες αγορές, όπως μεγάλα διαρκή καταναλωτικά αγαθά ή ένα σπίτι. Ενίοτε, όμως, οι επενδύσεις των επιχειρήσεων δεν αποδίδουν ή ο κύριος εργαζόμενος του νοικοκυριού χάνει τη δουλειά του. Τα νομικά συστήματα των επιμέρους κρατών αναγνωρίζουν γενικώς ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι ίσως καλύτερα τόσο για τους οφειλέτες όσο και για τους πιστωτές—αλλά και για την κοινωνία εν γένει—εάν υπάρχει μία ομαλή διαδικασία αναδιοργάνωσης των οφειλών.

Φυσικά και οι Κυβερνήσεις δανείζονται, αλλά δεν υπάρχουν δικαστήρια τα οποία να κατευθύνουν μια αναδιάρθρωση του δημοσίου χρέους—του χρέους το οποίο οφείλει ή έχει εγγυηθεί η κυβέρνηση του κράτους—ούτε είναι δυνατόν να κηρύσσονται σε πτώχευση ολόκληρες χώρες. Εδώ υπεισέρχεται το ΔΝΤ.

ΕΔΩ η συνέχεια