ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 2,1 ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΟΛΑΡΙΑ ΥΠΟΠΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

by on 13 October 2020

Όπως έχουν παρουσιαστεί στην ιστοσελίδα   International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) τα δεδομένα των  FinCEN Files αποτελούνται από δύο αρχεία.

Στα παρουσιαζόμενα στοιχεία, υπάρχουν δύο αρχεία σε μορφή «csv» για ύποπτες μεταβιβάσεις χρημάτων καθώς και η παρουσίαση 20 γνωστών ονομάτων από όλο τον κόσμο με ύποπτες μεταβιβάσεις χρημάτων.

Για πρώτη φορά γίνεται  ανάλυση των αρχείων για κάθε χώρα και τράπεζα.

Τα συμπεράσματα είναι εντελώς διαφορετικά με τα όσα έχουν παρουσιαστεί μέχρι σήμερα…

Το βέβαιο είναι πως οι δημοσιογράφοι του ICIJ έχουν ακόμα πολύ δουλειά μπροστά τους.

Πρώτο αρχείο των FINCEN files

Στο πρώτο αρχείο «download_bank_connections.csv» υπάρχουν 5.498 καταχωρίσεις που περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία:

• icij_sar_id

• filer_org_name_id

• filer_org_name

• entity_b_id

• entity_b

• entity_b_country

• entity_b_iso_code

Γενικώς το αρχείο αυτό δεν παρέχει σημαντικές πληροφορίες μίας και δεν περιλαμβάνονται ποσά χρημάτων και ημερομηνίες. Σε κάθε περίπτωση σίγουρα θα αποτελέσει την βάση για την ομάδα του ICIJ για περεταίρω διερεύνηση των FinCEN Files, μιας και σε αρκετές χώρες το σύνολο σχεδόν των τραπεζών εμφανίζει ύποπτη δραστηριότητα.

Στο αρχείο αυτό συσχετίζονται 15 τράπεζες οι οποίες λειτουργούν ως filer με 1973 τράπεζες σε 141 χώρες χωρίς να περιλαμβάνονται ποσά και χρονολογία συσχέτισης.

Πέντε από τις δεκαπέντε τράπεζες αντιπροσωπεύουν 99,13% των συνδέσεων:

 Deutsche Bank AG (50,20%)

 The Bank of New York Mellon Corp.(30,48%)

 Standard Chartered Plc(13,88%)

 JP Morgan Chase & Co.(2,64%)

  Barclays Plc(1,93%)

Στις 5.498 καταχωρήσεις υπάρχουν αρκετά ορθογραφικά λάθη– περίπου το 30%– στην ονομασία των τραπεζών με αποτέλεσμα η ίδια τράπεζα από την ίδια χώρα να εμφανίζεται με δύο, τρεις η περισσότερες διαφορετικές ονομασίες. Δεν έχουν συσχετίσει οι ερευνητές του ICIJ κάθε τράπεζα με κάποιο διεθνή κωδικό αναγνώρισης.

Π.χ. η τράπεζα «Banco do Brasil S.A.» από την Βραζιλία εμφανίζεται και με τις ονομασίες «Banco Do Brasil S A» «Banco Do Brasil S.A» και «Banco Do Brasil Sa»

Δεύτερο αρχείο των FINCEN files

Στο δεύτερο αρχείο των FinCEN Files με την ονομασία «download_transactions_map.csv» υπάρχουν 4.508 καταχωρίσεις που περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία:

• id

• icij_sar_id

• filer_org_name_id

• filer_org_name

• begin_date

• end_date

• originator_bank_id

• originator_bank

• originator_bank_country

• originator_iso

• beneficiary_bank_id

• beneficiary_bank

• beneficiary_bank_country

• beneficiary_iso

• number_transactions

• amount_transactions

Στο αρχείο αυτό υπάρχουν πολύ περισσότερες πληροφορίες. Συγκεκριμένα υπάρχουν 34.887 τραπεζικές συναλλαγές από 129 χώρες συνολικού ποσού 35,7 δισεκατομμύρια δολάρια ($35.682.247.986) από την περίοδο  από τις 8/2/2000 έως τις 5/9/2017. Συνεπώς μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα τόσο σχετικά με τις μεταβιβάσεις χρημάτων από χώρα σε χώρα αλλά και από τράπεζα σε τράπεζα.

Στατιστικά ανά χώρα

Από την ανάλυση του δευτέρου αρχείου των FinCEN Files και αφού έγινε  προσπάθεια να εξαλειφτούν οι διπλές ονομασίες των τραπεζών, τα συμπεράσματα είναι τα εξής:

• Υπάρχουν μεταβιβάσεις χρημάτων από 810 τράπεζες από 118 χώρες σε 899 τράπεζες από 107 χώρες, συνολικού ποσού $35.682.247.986.

• Τράπεζες από 141 χώρες καταγράφονται στο πρώτο αρχείο των FinCEN Files, από 129 χώρες στο δεύτερο αρχείο, ενώ τράπεζες από 111 χώρες καταγράφονται και στα δύο αρχεία .

• Υπάρχουν 18.142 συναλλαγές αποστολής και  16.745 συναλλαγές λήψης χρημάτων. Συνολικά 34.887 συναλλαγές.

• Ο μέσος όρος κάθε συναλλαγής αποστολής χρημάτων είναι  $1.966.831 και συναλλαγής λήψης $2.130.920 με την μεγαλύτερη συναλλαγή να  αφορά ποσό  $2.721.000.000 ενώ την μικρότερη  $1,18.

• Οι 10 πρώτες χώρες (originator_bank_country) από τις οποίες έχουν αποσταλεί  αθροιστικά τα μεγαλύτερα ποσά είναι:

1. Latvia                 6.437.423.692

2. Netherlands         4.968.202.503

3. Switzerland         4.182.708.855

4. United Kingdom 3.610.665.853

5. Russia                 3.502.327.937

6. Singapore         1.471.239.817

7. Hong Kong         1.410.445.889

8. United States         1.189.070.748

9. Cayman Islands 1.020.048.956

10. Belgium                    915.743.833

• Οι 10 πρώτες χώρες (beneficiary_bank_country) στις οποίες αθροιστικά έχουν αποσταλεί τα μεγαλύτερα ποσά είναι(Table 3):

1. Russia                7.279.860.888

2. Latvia                3.950.752.916

3. Switzerland        3.744.859.575

4. Singapore        2.947.456.109

5. Hong Kong        2.656.523.527

6. United Kingdom     2.308.578.486

7. United States        1.824.220.976

8. Netherlands        1.809.284.189

9. Cayman Islands      1.052.322.201

10. Cyprus                1.021.397.580

• Οι 10 πρώτες χώρες στις οποίες αθροιστικά έχουν σταλεί και ληφθεί τα μεγαλύτερα ποσά είναι (Table 3) :

1. Russia                10.782.188.825

2. Latvia                10.388.176.608

3. Switzerland          7.927.568.430

4. Netherlands          6.777.486.692

5. United Kingdom  5.919.244.339

6. Singapore          4.418.695.926

7. Hong Kong          4.066.969.416

8. United States     3.013.291.724

9. Cayman Islands  2.072.371.157

10. Cyprus                  1.419.916.546

• Το μικρότερο ποσό ανά χώρα  (originator_bank_country) μεταφέρθηκε από την Malta $4.780, ενώ το μικρότερο ποσό (beneficiary_bank_country) μεταφέρθηκε στην  Colombia  $2.250.

• Σε τέσσερεις χώρες αντιστοιχεί  το 53,50% των συνολικών συναλλαγών αποστολής και το 47,04% των συναλλαγών λήψης χρημάτων (Russia, Latvia,  Switzerland, Netherlands)

• Σε δεκαεπτά χώρες αντιστοιχεί  το 89,71% των συνολικών συναλλαγών αποστολής και το 92,19% των συναλλαγών λήψης χρημάτων(Russia, Latvia,  Switzerland, Netherlands, United Kingdom,  Singapore,  Hong Kong, United States, Cayman Islands, Cyprus, Luxembourg, Belgium, China, Austria, Mauritius,  United Arab Emirates). (Table 4)

• Τα μεγαλύτερα συνολικά ποσά  ανά χώρα, έχουν μεταφερθεί από την Netherlands  ($2.836.388.047) και την Latvia  ($2.140.763.680) στην Russia.  (Table 4)

• Το έτος με το μεγαλύτερο ποσό συναλλαγών είναι το 2013, με περίπου 7,87 δισεκατομμύρια δολάρια ($7.871.446.357) ενώ το έτος με το μικρότερο ποσό συναλλαγών είναι το  2001 με συναλλαγές συνολικού ποσού μόλις $7.770. Υπάρχουν 6 συναλλαγές  χωρίς καθορισμένη ημερομηνία. (Table 5):

• Υπάρχουν 4 συναλλαγές ποσού μεγαλύτερες των $500.000.000, 64 συναλλαγές ποσού μεταξύ των $100.000.001 και των $500.000.000 και 65 συναλλαγές ποσού μεταξύ των $50.000.001 και των $100.000.000. Επίσης υπάρχουν  127 συναλλαγές ποσού μεταξύ του $1 έως των $1.000. (Table 6):

Στατιστικά ανά τράπεζα

Στο αρχείο αυτό συσχετίζονται 26 τράπεζες οι οποίες λειτουργούν ως filer με 1338 τράπεζες από 129 χώρες.

• Πέντε από τις δεκαπέντε  τράπεζες filer, αντιπροσωπεύουν το 99,45% των συνδέσεων (Table 7):

 The Bank of New York Mellon Corp.(66,25%),

 Deutsche Bank AG(17,21%),

 JP Morgan Chase & Co.(6,73%)

 Standard Chartered Plc(4,63%),

 Societe Generale SA (3,58%),και  Barclays Plc(1,05%).

• Οι 10 πρώτες τράπεζες (originator_bank)  από τις οποίες έχουν αποσταλεί αθροιστικά τα μεγαλύτερα ποσά είναι(Table 8):

1. Amsterdam Trade Bank N.V. Netherlands 3.235.174.473

2. AS Expobank                         Latvia         2.764.229.978

3. Rigensis Bank AS                 Latvia         1.488.977.390

4. ING Netherland NV               Netherlands 1.465.850.616

5. Rosbank                                 Russia         1.207.455.548

6. JPMorgan Chase Bank N.A.United Kingdom 1.105.884.820

7. JSC Norvik Banka                 Latvia         1.014.816.692

8. Gazprombank Switzerland Switzerland    957.712.345

9. Caledonian Bank Ltd         Cayman Islands  866.586.882

10. Societe Generale Private Banking   Switzerland 760.041.526

Οι 10 πρώτες τράπεζες (beneficiary_bank) στις οποίες έχουν αποσταλεί τα μεγαλύτερα ποσά είναι (Table 9):

1. Rosbank                                       Russia 3.556.572.824

2. Credit Suisse AG                 Switzerland 2.376.806.353

3. Rigensis Bank AS                       Latvia         1.886.624.681

4. ING Netherland NV              Netherlands 1.550.803.350

5. Deutsche Bank AG            United Kingdom 1.143.921.858

6. E. Sun Commercial Bank Ltd   Hong Kong    899.630.605

7. Societe Generale Bank And Trust Singapore SA Singapore 860.707.023

8. JPMorgan                        United States 842.025.553

9. Caledonian Bank Ltd Cayman Islands 838.272.113

10. Bank Soyuz                                Russia 823.642.191

• Οι 10 πρώτες τράπεζες στις οποίες αθροιστικά έχουν σταλεί και ληφθεί τα μεγαλύτερα ποσά είναι:

1. Rosbank                                        Russia 4.764.028.372

2. Rigensis Bank AS                       Latvia         3.375.602.072

3. Amsterdam Trade Bank N.V. Netherlands 3.317.718.701

4. AS Expobank                               Latvia    3.300.936.327

5. Credit Suisse AG                 Switzerland 3.103.535.871

6. ING Netherland NV                Netherlands 3.016.653.966

7. Deutsche Bank AG         United Kingdom 1.902.400.586

8. Caledonian Bank Ltd Cayman Islands 1.704.858.995

9. JSC Norvik Banka                       Latvia   1.674.107.229

10. JPMorgan Chase Bank N.A.United Kingdom 1.214.871.590

• Οι πέντε μεγαλύτερες μεταβιβάσεις από τράπεζα σε τράπεζα είναι (Table 10):

 Στις 8/8/2011 ποσό $2.721.000.000 από την Amsterdam Trade Bank NV(Netherlands) στην Rosbank (Russia)

 Στις 8/1/2007 ποσό $1.082.748.112 από την JPMorgan Chase Bank (United Kingdom) στην Deutsche Bank AG — London Branch (United Kingdom)

 Στις 23/5/2013 ποσό $ 802.656.006,76 από την Gazprombank (Switzerland) στην JPMorgan (United States)

 Στις 11/12/2012 ποσό $ 511.999.962,5 από την JPMorgan Chase Bank National (Belgium) στην Ocbc Wing Hang Bank (Hong Kong)

 Στις 20/10/2015 ποσό $ 500.000.000 από την Bank of China (Luxembourg) στην Kbl European Private Bankers S.A. (Luxembourg)

Οι  εκατό μεγαλύτερες μεταβιβάσεις χρημάτων αντιπροσωπεύουν το 55,80% του συνολικού ποσού των μεταβιβάσεων.

Τέλος στον (Table 11) υπάρχουν τα στοιχεία 20 γνωστών ονομάτων από όλο τον κόσμο ενώ στον (Table 12) ο οποίος είναι και ο σημαντικότερος κατάλογος, καταγράφονται τα ποσά των μεταβιβάσεων αποστολής και λήψης για 1338 τράπεζες.

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΧΑΪΔΕΥΤΟΣ