ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ !!! ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ…

by on 21 July 2015

Οι αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας είχαν προκαλέσει τον Νοέμβριο του 2014 τις έντονες αντιδράσεις των δικηγόρων που είχαν απορρίψει σε ποσοστό 93% τις σχετικές διατάξεις καθώς το περιεχόμενό τους παραβίαζε ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, αλλά και τις αρχές της δίκαιης δίκης.

Όπως σημείωναν τότε σε ανακοίνωσή τους οι δικηγόροι το σχέδιο της επιτροπής Χαμηλοθώρη, «περιέχει, μεταξύ άλλων, διατάξεις για την αναγκαστική εκτέλεση που φαλκιδεύουν τα δικαιώματα των οφειλετών των Τραπεζών, ιδίως σε ζητήματα  πλειστηριασμών ακινήτων, ενισχύουν δε τα προνόμια των Τραπεζών και περιορίζουν τα εν γένει δικαιώματα εργαζομένων, δημοσίων υπαλλήλων, ασφαλιστικών οργανισμών, υπέρ των προνομίων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων»

Πρώτο Θέμα