ΑΛΕΞΗ ΑΣΕ ΤΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΧΕΙΡΑΨΙΕΣ ΚΑΙ ΒΑΛΕ ΤΟΝ ΦΕΣΣΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ !!!

by on 3 September 2014

Καλές η δημόσιες σχέσεις, αλλά ανήκουν πια στο παρελθόν. Είσαι υποχρεωμένος να βάλεις τον Φέσσα και τον κάθε Φέσσα, στη θέση του. Δεν μπορεί να διεκδικείς την «πρωθυπουργία» στην πιο ιστορική στιγμή της Ελλάδος και να σου λέει ο κύριος ότι «Η θέση και η άποψη του ΣΕΒ είναι ότι οι επενδύσεις θα έρθουν από τον ιδιωτικό τομέα» Και επειδή κάποιοι θα αμφισβητήσουν την δική μου ανάγνωση στους ισολογισμούς των εταιριών του κυρίου, διάβασε τι λένε οι ορκωτοί λογιστές. Όχι το lobbystas ! Όχι εγώ! Όχι ο αδελφούλης, ούτε ο Λουμπινιάρης !

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΜΑΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 16 των οικονομικών καταστάσεων που  περιγράφεται το γεγονός ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, είναι μικρότερο του ημίσεως (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920. Επιβάλλεται η εταιρεία να λάβει τα προσήκοντα μέτρα ώστε να αρθούν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου αυτού.

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 16 των οικονομικών καταστάσεων, όπου περιγράφεται το γεγονός ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, είναι μικρότερο του ενός δεκάτου (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 47 και 48του Κ.Ν. 2190/1920. Επιβάλλεται η εταιρεία να λάβει τα προσήκοντα μέτρα ώστε να αρθούν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των άρθρων αυτών.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΠΕΝΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 17 των οικονομικών καταστάσεων, όπου περιγράφεται το γεγονός ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, είναι μικρότερο του ενός δεκάτου (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 47 και 48του Κ.Ν. 2190/1920. Επιβάλλεται η εταιρεία να λάβει τα προσήκοντα μέτρα ώστε να αρθούν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των άρθρων αυτών.

QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ – ΠΥΡΓΟΣ ΕΠΕ

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 3.1(ε) των οικονομικών καταστάσεων, όπου περιγράφεται ότι λόγω συσσωρευμένων ζημιών, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Quest Αιολική Μαρμαρίου – Πύργος Ε.Π.Ε. έχει καταστεί αρνητικό και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 45 παρ. 1 του Κ.Ν. 3190/1955 περί της συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας. Μέχρι την ημερομηνία της παρούσας Έκθεσης Ελέγχου, δεν έχουν ληφθεί από την Διοίκηση της Εταιρείας τα απαραίτητα μέτρα για την άρση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου αυτού και την απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων της, προϋπόθεση η οποία έχει ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων που συντάχθηκαν με δεδομένη την αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας. Στη σημείωση 3.1(ε) των οικονομικών καταστάσεων, γίνεται αναφορά στις ενέργειες της Διοίκησης για την βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης και ρευστότητας της Εταιρείας καθώς και για την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων της

QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ – ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΕΠΕ

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 3.1(ε) των οικονομικών καταστάσεων, όπου περιγράφεται ότι λόγω συσσωρευμένων ζημιών, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Quest Αιολική Μαρμαρίου – Τρίκορφο Ε.Π.Ε. έχει καταστεί αρνητικό και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 45 παρ. 1 του Κ.Ν. 3190/1955 περί της συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας. Μέχρι την ημερομηνία της παρούσας Έκθεσης Ελέγχου, δεν έχουν ληφθεί από την Διοίκηση της Εταιρείας τα απαραίτητα μέτρα για την άρση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου αυτού και την απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων της, προϋπόθεση η οποία έχει ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων που συντάχθηκαν με δεδομένη την αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας. Στη σημείωση 3.1(ε) των οικονομικών καταστάσεων, γίνεται αναφορά στις ενέργειες της Διοίκησης για την βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης και ρευστότητας της Εταιρείας καθώς και για την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων της

ΕΛΕΟΣ !!!

Για αρχή νομίζω ότι φτάνουν αυτά. Ένα μικρό δείγμα. Είδες Αλέξη μου τι λένε οι ορκωτοί; Εταιρίες του κυρίου προέδρου είναι. Από τους ισολογισμούς του 2013. Όταν λοιπόν αυτός ο κύριος λέει ότι οι επενδύσεις θα έρθουν από τον ιδιωτικό τομέα έπρεπε να του πεις,

Προεδράρα μου, σαν αυτές που κάνεις εσύ;  

Αλέξη, αγρίεψε το παιχνίδι γιατί δεν ξέρεις με τι σύστημα έχεις να κάνεις. Και πάνω απ΄όλα με τι ανθρώπους. Βάζε τους στη θέση τους. Να πηγαίνεις διαβασμένος και να σε τρέμουν, ώστε να μην πουλάνε παραμύθια στις κάμερες και στον ελληνικό λαό.  

Υ.Γ 1. Να χαίρεστε στο ΣΕΒ τον πρόεδρο σας.

Υ.Γ.2. Πρόεδρε τα καλύτερα έρχονται….