ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ: ΆΛΛΟΣ ΕΝΑΣ ΤΣΑΜΠΑ ΜΑΓΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ …

by on 4 July 2013
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ  ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό δυνάμει σχετικής γνωστοποίησης  που έλαβε στις 02-07-2013,  ότι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, λόγω απόκτησης  μετοχών της Eurobank Ergasias ΑΕ και της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ AE συνεπεία συμμετοχής του στην αύξηση κεφαλαίου των τραπεζών αυτών, από τις 27/06/2013 κατέχει εμμέσως  ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ» ανερχόμενο συνολικά σε 5,10%, το οποίο αντιστοιχεί σε 867.168  κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές επί συνόλου 17.000.000 μετοχών της εκδότριας εταιρείας.