ΑΚΟΥΣ ΤΙΣ ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΧΤΥΠΑΝΕ ΑΡΧΗΓΕ ΜΟΥ ;;;

by on 19 November 2018

Σε υποβάθμιση του outlook στην πιστοληπτική αξιολόγηση της Τιτάν σε αρνητικό από σταθερό, προχώρησε ο οίκος S&P, διατηρώντας το ΒΒ+.

Οπως αναφέρει, το πρώτο εξάμηνο οι λειτουργικές προκλήσεις στις ΗΠΑ και οι σημαντικές αντίξοες κινήσεις στις ισοτιμίες έχουν περιορίσει την ανάκαμψη στα EBITDA της εισηγμένης.

Ως εκ τούτου, η S&P προβλέπει πλέον περαιτέρω καθυστέρηση στη βελτίωση των πιστωτικών δεικτών της Τιτάν

Το αρνητικό outlook αντανακλά το ρίσκο υποβάθμισης για την εταιρία, αν δεν υπάρξει σημαντική βελτίωση στα EBITDA και την παραγωγή ελεύθερων ταμειακών ροών το επόμενο 12μηνο.