ΑΙΣΧΟΣ ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΗΔΙΑ …

by on 20 September 2012

Η Εθνική Χρηματιστηριακή «δαγκώνει» πελάτη της και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιβάλει πρόστιμο 3.000 ευρώ…


Η Ε.Κ. ανακοίνωσε ότι «επέβαλε πρόστιμο 3.000 ευρώ στην εταιρεία «ΕΘΝΙΚΗ XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» για μη έγκαιρη ενημέρωση επενδυτή για την κάλυψη του διατηρητέου περιθωρίου, κατά παράβαση διατάξεων του ν. 2843/2000.»


Τι μας ανακοινώνουν; Ότι ξέχασαν στην Εθνική να ενημερώσουν πελάτη τους «για την κάλυψη του διατηρητέου περιθωρίου».


Τι είναι αυτό; Είναι το margin call. Τι αναφέρει ο νόμος;


Κάλυψη διατηρητέου περιθωρίου(margin call)


Σε περίπτωση όπου το ποσοστό περιθωρίου διαμορφωθεί κάτω από το διατηρητέο περιθώριο (30%), το μέλος απαιτεί την ίδια ημέρα από τον πελάτη να καλύψει τη διαφορά πριν την διενέργεια αποτίμησης του χαρτοφυλακίου ασφαλείας της εργάσιμης ημέρας που ακολουθεί το σχετικό αίτημα του μέλους προς το πελάτη.

Η συγκεκριμένη υποχρέωση κάλυψης διατηρητέου περιθωρίου μπορεί να εκπληρωθεί με τους παρακάτω τρόπους ξεχωριστά ή συνδυαστικά :

Καταβολή μετρητών

Δέσμευση νέων στοιχείων στο χαρτοφυλάκιο ασφαλείας

Πώληση υφιστάμενων στοιχείων του χαρτοφυλακίου ασφάλειας.

Μέχρι την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής, το μέλος δεν προβαίνει για λογαριασμό του πελάτη σε καμία άλλη αγορά μετοχών με πίστωση.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης και προσήκουσας συμμόρφωσης του πελάτη κατά τα παραπάνω, το μέλος προβαίνει εντός τριών εργάσιμων ημερών (συμπεριλαμβανομένης της ημέρας που δημιουργήθηκε η απαίτηση) μετά τη σχετική προειδοποίηση του πελάτη, στις απαραίτητες ενέργειες για τη αποκατάσταση του διατηρητέου περιθωρίου. Αυτό σημαίνει πως, εφόσον πρόκειται για κινητές αξίες εισηγμένες στο ΧΑ, την άμεση εκποίησή τους μέσω του χρηματιστηρίου, και εφόσον πρόκειται για άλλες κινητές αξίες, στη διενέργεια κάθε απαραίτητης πράξης για την αναγκαστική εκποίησή τους.


Ο νόμος είναι ξεκάθαρος χωρίς περιθώρια ερμηνειών. Η Εθνική ξέχασε λέει να ενημερώση τον πελάτη. Αν ο πελάτης λοιπόν είχε χαρτοφυλάκιο χ με ψ χαρτοφυλάκιο ασφαλείας, τότε όπως όλοι αντιλαμβάνονται,  η μη έγκυρη ενεργοποίηση του margin call, επιφέρει τεράστιες ζημιές στον επενδυτή.


Κάποιος λοιπόν ξέχασε εκεί στο μαγαζί της Εθνικής. Τι ξέχασε όμως;


Με τεφτέρια δουλεύουν στην Εθνική; Όχι βέβαια.

 Κάθε μέρα ενημερώνονται ηλεκτρονικά. Τώρα ή πολύ ερωτευμένος ήταν αυτός που ξέχασε ή μήπως είχε πολύ μεγάλο χαρτοφυλάκιο ο επενδυτής; Δεν ξέρω εικασίες κάνω. Αν ξέρετε εσείς πείτε μου και εμένα…