ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ ωρέ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ. ΣΟΥ ΒΡΗΚΑ ΝΥΦΗ !

by on 11 October 2019

Κρατικά γραφεία συνοικεσίων μπαίνουν στη μάχη της επίλυσης των δημογραφικών προβλημάτων στην Ιαπωνία και κυρίως στις απομακρυσμένες επαρχίες της χώρας.

Την εμφάνισή τους κάνουν πρωτοβουλίες σε επίπεδο αυτοδιοίκησης, με επίκεντρο τη σύσταση δημοτικών γραφείων συνοικεσίων, που προσφέρουν υπηρεσίες ανεύρεσης συζύγου.

Οι πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν τη λειτουργία εφαρμογών και τη διοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων, ώστε να έρχονται οι νέοι από τις πόλεις στην επαρχία και το αντίθετο.

Το σύστημα, μάλιστα, φαίνεται να έχει αρχίσει να αποδίδει τους πρώτους καρπούς.

Παράδειγμα αποτελεί η επαρχία Ακίτα, όπου η τοπική κυβέρνηση έθεσε σε λειτουργία ένα διαδικτυακό πρόγραμμα γνωριμιών, πριν εννέα χρόνια, καταφέρνοντας μέσα σε αυτό το διάστημα να ενώσει μεταξύ τους 1.350 κατοίκους της Ακίτα.