ΑΔΕΛΦΟΥΛΗ ΤΑ ΕΜΑΘΕΣ ΤΑ ΝΕΑ; Θα πάει σε νέα ΑΜΚ ο κ. Χρήστος. Λείπουν μόνο 5 δις… (προς το παρόν)

by on 30 April 2014

Η Τράπεζα, με επιστολή της στην Τράπεζα της Ελλάδος στις 24 Μαρτίου 2014, υπέβαλε το σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσής της σύμφωνα με το οποίο: α) αναθεώρησε τις ενέργειες σχηματισμού κεφαλαίου με επιπλέον θετική επίδραση στα εποπτικά της κεφάλαια ύψους €81 εκατ. και πρότεινε αναπροσαρμόσει αντίστοιχα το σχέδιο αναδιάρθρωσής της και β) δήλωσε ότι προτίθεται να καλύψει το υπόλοιπο ποσό των κεφαλαιακών της αναγκών €2.864 εκατ. μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, η οποία αποτελεί ένα βήμα προς την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσης της Τράπεζας και ενισχύει τη δυνατότητά της να στηρίξει την ελληνική οικονομία. Αν η Τράπεζα δεν είναι σε θέση να καλύψει τις κεφαλαιακές της ανάγκες με κεφάλαια από την αγορά, θα χρειαστεί επιπλέον χρηματοδότηση με τη μορφή νέας κρατικής στήριξης. Με την από 8.4.2014 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, οι κεφαλαιακές ανάγκες της Τράπεζας προσδιορίστηκαν τελικώς σε €2.864 εκατ. Επιπλέον, στις 6 Μαρτίου 2014, η Τράπεζα της Ελλάδος ενημέρωσε την Τράπεζα ότι οι κεφαλαιακές της ανάγκες στο δυσμενές σενάριο εκτιμώνται σε €4.980 εκατ. και ότι η Τράπεζα θα πρέπει να υποβάλει τα σχέδια της για τη δημιουργία κεφαλαιακών αποθεμάτων υπό αυτό το σενάριο έως τις 15 Μαΐου 2014.

Πηγή: Ενημερωτικό Δελτίο Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Απριλίου 2014 της EUROBANK

Αδελφούλη έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στον κ. Χρήστο. Εσύ;  Τι είναι 5 δις. Ελληνικά και ξένα επενδυτικά κεφάλαια αποτελούν ψήφο εμπιστοσύνης. Ειδικά δε, όταν πρόκειται για ποιοτικά επενδυτικά κεφάλαια. Πάλι στο 0,31 θα γίνει η ΑΜΚ;