Έδωσαν δάνειο σε 83χρονο με περίοδο αποπληρωμής 20 χρόνια

by on 12 February 2021

Άμεση διαγραφή υπολοίπου δανειακού λογαριασμού παραπονούμενων που προσέφυγαν στο Γραφείο του, ζητά με απόφασή του ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος Παύλος Ιωάννου.

Σε ενημερωτικό του σημείωμα προς δανειολήπτες/καταναλωτές, ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος δημοσιοποιεί την απόφασή του επί ενός παραπόνου εναντίον της ΚΕΔΙΠΕΣ Λτδ και της Ελληνικής Τράπεζας Λτδ, για  παραχώρηση δανείου σε πρόσωπο ηλικίας 83 ετών με εξόφληση μετά την παρέλευση είκοσι ετών.

Επίσης, ο Επίτροπος ζητά από τον Γενικό Εισαγγελέα διερεύνηση τυχόν ποινικών αδικημάτων “που πιθανόν να σχετίζονται και ή να συνέβαλαν, στην διαμόρφωση του εν λόγω παραπόνου. Προέβηκα στην ενέργεια αυτή ύστερα από σχετική ενημέρωση των ιθυνόντων της ΚΕΔΙΠΕΣ Λτδ” και λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τα  αναφερόμενα στο Πόρισμα της Ερευνητικής Επιτροπής για την κατάρρευση του Συνεργατικού Πιστωτικού Συστήματος, αναφέρει.

Όπως σημειώνει,  το Γραφείο του έλαβε παράπονο από δύο φυσικά πρόσωπα που συνήψαν δάνειο με την ΣΠΕ Κοντέας, το οποίο, στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στην Ελληνική Τράπεζα Λτδ. Για σκοπούς αναδιάρθρωσης, έγιναν έξι νέες δανειοδοτήσεις, στις οποίες το εκταμιευθέν ποσό χρησιμοποιείτο για εξόφληση της προηγούμενης πιστωτικής διευκόλυνσης. Οι ενδιαφερόμενοι, προχώρησαν σε υποβολή αίτησης στο Γραφείο του, με τον ισχυρισμό ότι το δάνειό τους έχει επιβαρυνθεί με υπερχρεώσεις ύψους €74.909,00 πλέον τόκους, και ότι μετατράπηκε το αρχικό στεγαστικό δάνειό τους σε καταναλωτικό. Συνεπώς, ζητούσαν την επιστροφή τους και τη διαγραφή του υπόλοιπου του δανείου. Επισημαίνεται ότι η Ελληνική Τράπεζα, ουδεμία ευθύνη φέρει με τις υπό εξέταση κατά συρροή δανειοδοτήσεις.

“Από τις πληροφορίες που μας απεστάλησαν, παρατηρήσαμε πως όταν το τελευταίο και επίμαχο δάνειο συνήφθη, ο ένας εκ των Παραπονούμενων, ήταν 83 ετών. Η διάρκεια αποπληρωμής του δανείου ήταν για 20 χρόνια, δηλαδή η εξόφληση θα επισυνέβαινε όταν ο Παραπονούμενος θα ήταν 103 χρόνων. Επισημαίνεται ότι, δεν έχουμε εντοπίσει καμία οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου ή/και κανονισμό του Τμήματος Συνεργατικής Ανάπτυξης που να είναι συμβατός με τέτοιου είδους δανειακή διευθέτηση. Σημειώνεται ότι σκοπός του δανείου ήταν η εξόφληση προηγούμενων δανείων των Παραπονουμένων. Αυτό εκφεύγει πλήρως κάθε νομίμου δανειοδοτήσεως και καθιστά κατά την γνώμη μου άκυρη την δανειακή σύμβαση” αναφέρει ο Επίτροπος.

Σημειώνει επίσης ότι κάθε ένα από τα προηγούμενα δάνεια εξοφλούσε το προηγούμενο (το οποίο αδυνατούσε ή δεν ήθελε) να εξυπηρετήσει ο δανειολήπτης. “Το τελευταίο δάνειο παραχωρήθηκε μεσούσης της τραπεζικής κρίσης (05/03/2013) και αίφνης, ένα μη εξυπηρετούμενο δάνειο με ιστορία προβληματικότητας, μετατράπηκε σε εξυπηρετούμενο. Για τα πιο πάνω δάνεια, οι Παραπονούμενοι κατέβαλαν, συνολικά, €127.509,19 ενώ στις 31/12/2018 η ισχυριζόμενη εκκρεμότητα ανερχόταν στις €127.509, 19. Είναι ολοφάνερο ότι το πρώην ΣΠΕ φαίνεται να λειτούργησε χωρίς τη δέουσα επιμέλεια κατά την άσκηση των υποχρεώσεών του απέναντί στους Παραπονούμενους”.

Στην απόφασή του ο Επίτροπος καλεί την Ελληνική Τράπεζα και την ΚΕΔΙΠΕΣ σε άμεση διαγραφή του υπολοίπου του δανειακού λογαριασμού των παραπονουμένων. Όπως αναφέρει ο ίδιος, “κατέληξα στην απόφαση αυτή, μεταξύ άλλων, και επειδή η όλη διαδικασία παραχώρησης των κατά συρροή δανείων, εκφεύγει πλήρως κάθε νομίμου δανειοδοτήσεως και καθιστά, κατά την γνώμη μου, άκυρη την δανειακή σύμβαση. Επιπλέον, δεν μπορώ να αφήσω ασχολίαστο το γεγονός ότι η επίμαχη δανειοδότηση έγινε σε πρόσωπο ηλικίας 83 ετών, ενώ προβλέπετο η εξόφλησή του να γίνει μετά την παρέλευση είκοσι ετών. Όταν ο δανειολήπτης θα είναι 103 ετών”.

Προσθέτει ότι από τα όσα καταγράφονται σε εκθέσεις που μελέτησε η Ερευνητική Επιτροπή για την κατάρρευση του Συνεργατικού Πιστωτικού Συστήματος για το 2006, φαίνεται να εντοπίζονται προβλήματα διαφόρων μορφών, ενώ τα όσα  εντοπίστηκαν από την διερεύνηση παραπόνων που υποβάλλονται στο Γραφείο του και όσα αναδείχθηκαν από το Πόρισμα της Ερευνητικής Επιτροπής για την κατάρρευση του Συνεργατικού Πιστωτικού Συστήματος, καταδεικνύουν σωρεία αστικών ευθυνών του Κράτους έναντι πελατών των πρώην Συνεργατικών Ιδρυμάτων, όπως στην περίπτωση των παραπονουμένων. “Η ΚΕΔΙΠΕΣ Λτδ, η οποία ανήκει στο Κράτος, οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες αυτές χωρίς καθυστέρηση και να προβεί στις δέουσες επανορθώσεις προς όφελος των Συνεργατιστών που υπέστησαν ποικιλόμορφες ζημιές και ταλαιπωρίες”, αναφέρει ο Επίτροπος.

ΚΥΠΕ